ro
 

Angajări 2021

01.12.2020 arhivă

__________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul protecție civilă, SSM
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire, cu o durata de cel puțin 80 de ore;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 30.12.2021-18.01.2022., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 03.02.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3549 lei
                                      
 Data anunţului: 30 decembrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

Asistent medical (PL),

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii sanitare postliceale
 - cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 10.12.2021-23.12.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 12.01.2022, ora 10.00
 • interviul în data de 14.01.2022, ora se va stabi ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  3388 lei
                                        
                                                                               
 Data anunţului: 10 decembrie 2021

Rezultate

_______________________________________________

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD - PERSONAL CONTRACTUAL

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
 • să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare, în perioada 13.12.2021-22.12.2021, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente:
- cererea de înscriere la examen
- adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
- copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani


Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 28 decembrie 2021 proba scrisă, ora 9.00.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasă este anexat la prezentul anunţ sau se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.


* Data anunțului: 13 decembrie 2021

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă
Rezultat final

__________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 08.12.2021-27.12.2021., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.01.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                      
 Data anunţului: 08 decembrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor – Conducător auto, tr.I - Echipa Conducători auto
- studii medii/generale
- permis de conducere cat. B, C, E,
- atestat transport mărfuri
- vechime în muncă - minim 7 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Muncitor – Tractorist, tr.I - Echipa Conducători auto
- studii medii/generale
- permis de conducere cat. B, C, E,
- vechime în muncă - minim 7 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Muncitor, tr.II - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician,
- permis de conducere cat. B
- vechime în muncă - minim 5 ani

Muncitor, tr.III - 2 posturi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician,
- vechime în muncă - minim 1 an

Muncitor, tr.IV
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician,
- vechime în muncă - minim 1 an

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 18.11.2021-03.12.2021, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 16 decembrie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 20 decembrie 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei - Muncitor, tr.I
                                        3197 lei - Muncitor, tr.II
                                        2721 lei - Muncitor, tr.III
                                        2676 lei - Muncitor, tr.IV

Data anunţului: 18.11.2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Monitorizare Lucrări din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014::

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), gradul I/A
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani
 - cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Inspector de specialitate (S), debutant
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor inginerești
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 17.11.2021-02.12.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 14.12.2021, ora 10.00
 • interviul în data de 17.12.2021, ora se va stabi ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  5462 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                         3858 lei - Inspector de specialitate (S), debutant
                                                                               
 Data anunţului: 17 noiembrie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Elaborare Implementare Proiecte
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie sau relații internaționale și studii europene;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
           - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – minim 5 ani
           - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – minim 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 04.11.2021-23.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.12.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4783 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
                                         4059 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
                                                                          
Data anunţului: 04 noiembrie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 03.11.2021-22.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 08.12.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 03 noiembrie 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 02.11.2021 - 22.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei
                                                                               
 Data anunţului: 02 noiembrie 2021

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Administrație Locală
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.10.2021-16.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 02.12.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 28 octombrie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Administrație Locală
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.10.2021-16.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 02.12.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                                                          
Data anunţului: 28 octombrie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Urmărire a Asigurării Obligatorii a Locuințelor
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.10.2021 - 15.11.2021., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 26.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
Data anunţului: 27 octombrie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional principal


Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min.5 ani;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 05.11.2021-12.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                          
Data anunţului: 5 noiembrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Contabilitate
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 25.10.2021 - 15.11.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                               
 Data anunţului: 25 octombrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_______________________________________________

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în clasă în conformitate cu prevederile art.480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de participare la examenul de promovare în clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ

Examenul constă în 3 probe succesive:
- selecția dosarelor
- proba scrisă
- interviul

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului* la sediul și pe pagina de internet al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada 15.10.2021-19.10.2021, la Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 10 noiembrie 2021 proba scrisă, ora 10.00.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasă este anexat la prezentul anunţ sau se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.
 


* Data anunțului: 15 octombrie 2021

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:
Biroul achiziții publice
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau inginerești, juridice, informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 05.10.2021 - 25.10.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 08.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 5 octombrie 2021

Rezultate

__________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginereșt
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 30.09.2021-19.10.2021., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 03.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei - consilier principal
                                              4059 lei - consilier asistent
                                              3858 lei - consilier debutant

                                      
 Data anunţului: 30 septembrie 2021

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Tineret
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe administrative, sau relații internaționale și studii europene, management;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min.1 an;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 04.10.2021-25.10.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 04.11.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 4 octombrie 2021

Rezultate

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, la Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

 • Referent de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agronomie sau horticultură
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 06.10.2021-20.10.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 29 octombrie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 02 noiembrie 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
        

Data anunţului: 06.10.2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional principal


Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: min.5 ani;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 11.10.2021-18.10.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 26.10.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                          
Data anunţului: 11 octombrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Constatare, impunere, control persoane juridice
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 13.09.2021 – 04.10.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 13.10.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                          
Data anunţului: 13 septembrie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Imagine și Comunicare
• Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe ale comunicării, sau cinematografie și media
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
              - 7 ani în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul I/A
              - 5 ani în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul I
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 13.09.2021-24.09.2021, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 07.10.2021, ora 10.00
 • interviul în data de 11.10.2021, ora se va stabi ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  5462 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                         4783 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I 
                                                                               
 Data anunţului: 13 septembrie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor – Conducător auto, tr.I - Echipa Conducători auto
- studii medii/generale
- permis de conducere cat. B, C, E,
- atestat transport mărfuri
- vechime în muncă - minim 7 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Muncitor, tr.II - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician, instalator,
- permis de conducere cat. B
- vechime în muncă - minim 5 ani

Muncitor - Electrician, tr.I - Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de electrician
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

Lăcătuș (Muncitor), tr.I - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de lăcătuș
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

• Portar-paznic - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de agent de securitate
- atestat profesional valabil – agent de pază și ordine

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 13.09.2021-24.09.2021, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 05 octombrie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 07 octombrie 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei - Muncitor, tr.I
                                        3197 lei - Muncitor, tr.II
                                        2498 lei - Portar-paznic

Data anunţului: 13.09.2021

Rezultate

 

_______________________________________

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agronomie sau horticultură
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 15.09.2021-29.09.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 11 octombrie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 14 octombrie 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
        

Data anunţului: 15.09.2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_________________________________________________

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Administrație Locală
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 15.09.2021-04.10.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 19.10.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                                                          
Data anunţului: 15 septembrie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Tineret
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe administrative, sau științe ale comunicării, relații internaționale și studii europene, management, economie, marketing, sociologie, științe politice, turism cultural
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul II
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 20.08.2021-02.09.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 14.09.2021, ora 10.00
 • interviul în data de 16.09.2021, ora se va stabi ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei - Inspector de specialitate (S), gradul II
                                         3858 lei - Inspector de specialitate (S), gradul debutant 
                                                                               
 Data anunţului: 20 august 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul achiziții publice
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 23.07.2021 - 11.08.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 25.08.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 23 iulie 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Contabilitate
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 23.07.2021 - 11.08.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.08.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3549 lei
                                                                               
 Data anunţului: 23 iulie 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 23.07.2021-11.08.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 26.08.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
 Data anunţului: 23 iulie 2021

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor – Conducător auto, tr.I - Echipa Conducători auto
- studii medii/generale
- permis de conducere cat. B, C, E,
- atestat transport mărfuri
- vechime în muncă - minim 7 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Muncitor, tr.I - Echipa Lucrări de construcții
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: lăcătuș, tâmplar, zidar, mecanic, electrician, instalator, sudor
- vechime în muncă - minim 7 ani

Muncitor, tr.IV - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: cultura plantelor, lăcătuș, tâmplar, zidar, mecanic, electrician, instalator, sudor
- vechime în muncă - nu se solicită

Lăcătuș (Muncitor), tr.I - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de lăcătuș
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 09.07.2021-22.07.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 04 august 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 06 august 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei - Muncitor, tr.I
                                        2676 lei - Muncitor, tr.IV

Data anunţului: 09 iulie 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 10.06.2021- 29.06.2021. Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 13.07.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei - consilier juridic, asistent
                                         3858 lei - consilier juridic, debutant

                                      
 Data anunţului: 10 iunie 2021

Rezultate

____________________________________________

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

Organizează examen de promovare în grad/treaptă pentru personalului contractual din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
- min. 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează
- să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente:
-  cererea de înscriere la examen
- adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
- copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

Examenul va avea loc la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public
- în data de 27 mai 2021, începând cu orele 9.00 proba scrisă/practică


* Data anunțului: 11 mai 2021

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă/practică
Rezultat final

 

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal– 2 posturi

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 13.04.2021-04.05.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 17.05.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                               
 Data anunţului: 13 aprilie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la:

Compartimentul Urmărire, Incasare, Evidență
- Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 13.04.2021-04.05.2021.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 14.05.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3549 lei
  

Data anunţului: 13 aprilie 2021

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul achiziții publice
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 07.04.2021-26.04.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.05.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 07 aprilie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Arte Plastice al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istoriei sau artei
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 12.04.2021-23.04.2021, ora 16.00.
Date de contact:  Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 6 mai 2021, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 10.05.2021

Anexe:

Salariul brut de referință: 5462 lei
  

Data anunţului: 12 aprilie 2021

Rezultate

_______________________________________________

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2Organizează examen de promovare în clasă în conformitate cu prevederile art.480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de participare la examenul de promovare în clasă sunt cele prevăzute de art. 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ

Examenul constă în 3 probe succesive:
- selecția dosarelor
- proba scrisă
- interviul

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului* la sediul și pe pagina de internet al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada 07.04.2021-12.04.2021, la Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 22 aprilie 2021 proba scrisă, ora 10.00.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasă este anexat la prezentul anunţ sau se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.
 


* Data anunțului: 07 aprilie 2021

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

__________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant– 2 posturi

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile sau ingineriei sistemelor;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 18.03.2021-06.04.2021., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 21.04.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei - consilier principal
                                         4059 lei - consilier asistent
                                         3858 lei - consilier debutant

                                      
 Data anunţului: 18 martie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Urmărire a Asigurării Obligatorii a Locuințelor
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 18.03.2021-06.04.2021., ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 19.04.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
Data anunţului: 18 martie 2021

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr.I - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: cultura plantelor, lăcătuș, electrician, tâmplar
- vechime în muncă - minim 7 ani

Lăcătuș (Muncitor), tr.I - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de lăcătuș
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 26.02.2021-11.03.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 23 martie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • 25 martie 2021– interviu

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei
  

Data anunţului: 26 februarie 2021

Rezultate

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 25.02.2021-10.03.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 19 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă
 • 23 martie 2021 interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 25 februarie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, la Centrul de Arte Plastice al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul artei plastice sau artei decorative
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 25.02.2021-04.03.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 25 februarie 2021

Rezultate

________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la:

Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență
- Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 04.02.2021-23.02.2021.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.03.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3549 lei
  

Data anunţului: 04 februarie 2021

Rezultate

_______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal– 2 posturi

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 03.02.2021-22.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 09.03.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                                                               
 Data anunţului: 03 februarie 2021

Rezultate

_______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Imagine și Comunicare
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant - 4 posturi


Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile: științe administrative; științe ale comunicării; științe politice; filologie; marketing; istoria artei;;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 02.02.2021-22.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 04.03.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                                                          
Data anunţului: 02 februarie 2021

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 5 ani;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 03.02.2021-22.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 05.03.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  7136 lei

                                      
 Data anunţului: 3 februarie 2021

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Administrație Locală
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior


Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor administrative sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 29.01.2021-17.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 02.03.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei
                                                                          
Data anunţului: 29 ianuarie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Direcția Generală de Dezvoltare Proiecte
• Director general (S), gradul II

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile sau sociologie;
- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.01.2021-15.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 26.02.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  13648 lei

                                      
 Data anunţului: 27 ianuarie 2021

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul achiziții publice
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent


Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 19.01.2021-08.02.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.02.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 19 ianuarie 2021

Rezultate

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr.I - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: cultura plantelor, lăcătuș, electrician, tâmplar
- vechime în muncă - minim 7 ani

Lăcătuș (Muncitor), tr.I - la Secția Sistem Fotovoltaic
- studii medii/generale
- calificare în meseria de lăcătuș
- permis de conducere categoria B
- vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 14.01.2021-28.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 05 februarie 2021, ora 9.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei
  

Data anunţului: 14 ianuarie 2021

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Direcției de Urbanism la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
                              - minimum 7 ani - pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
                              - minimum 1 an - pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 06.01.2021-25.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 09.02.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5009 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
                                          4059 lei - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
  

Data anunţului: 06 ianuarie 2021

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Relații cu Publicul, Resurse Umane
• Şef serviciu (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe administrative, specializarea administrație publică;
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 30.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  8385 lei
                                        

                                    
Data anunţului: 30 decembrie 2020

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant– 2 posturi

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile sau ingineriei sistemelor;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 29.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei - consilier principal
                                         4059 lei - consilier asistent
                                         3858 lei - consilier debutant

                                      
 Data anunţului: 28 decembrie 2020

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul achiziții publice
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional superior
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- perfecționare/specializare în domeniul achizițiilor publice atestate cu diplome, certificate sau alte documente
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
            Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional superior – 7 ani
            Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional principal – 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 28.01.2021, ora 13.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei - consilier superior
                                         4783 lei - consilier principal
                                         3858 lei - consilier debutant

                                      
 Data anunţului: 28 decembrie 2020

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Elaborare Implementare Proiecte
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant– 2 posturi

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie sau relații internaționale și studii europene;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie sau relații internaționale și studii europene;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 28.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei - consilier principal
                                         4059 lei - consilier asistent
                                         3858 lei - consilier debutant

                                      
 Data anunţului: 28 decembrie 2020

Rezultate

______________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Compartimentul Stare Civilă
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.12.2020-18.01.2021, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 27.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei - consilier
                                         3549 lei - referent
                         
 Data anunţului: 28 decembrie 2020

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), gradul profesional asistent – 2 posturi

Compartimentul pentru restituirea proprietăților
• Consilier juridic (S), gradul profesional debutant
• Consilier juridic (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de grad profesional asistent: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 22.12.2020-11.01.2021.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei - consilier juridic, asistent
                                         3858 lei - consilier juridic, debutant

                                      
 Data anunţului: 22 decembrie 2020

Rezultate

__________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar la:

Compartimentul Contabilitate
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 22.12.2020-11.01.2021.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 21.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 22 decembrie 2020

Rezultate