ro
 
Marți, 26. Ianuarie 2021.

Formulare tipizate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap

Cerere pentru acordarea asistenței personale sau indemnizației pentru persoane cu handicap

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - în caz de deces

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere privind plata indemnizaţiei lunare neîncasată de către persoana cu handicap decedată

Cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

Cerere pentru evidenţă şi stabilirea drepturilor minorilor cu handicap - pentru reprezentant legal

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru adulți cu handicap

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru copii cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru persoane cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru însoțitorii persoanelor cu handicap

Documente necesare pentru Compartimentul pentru Protecția și promovarea Drepturilor persoanelor cu handicap - pentru persoane cu handicap

Cerere de evaluare pentru stabilirea/ prelungirea măsurii de plasament

Cerere de evaluare pentru tineri

Declarația pe propria răspundere pentru Biroul de Protecția Copilului

Documentație pentru Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap - pentru minori