ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Program familii numeroase


GHID PRACTIC

Cine și când poate să depună cereri pentru carduri pentru familii numeroase?

Se încadrează în aceste facilităţi familiile cu cel puţin trei copii, până când cel mai tânăr membru al familiei împlineşte 18 ani.

Dosare pentru obţinerea cardurilor oferite de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pentru familiile numeroase se pot depune pe tot parcursul anului. Deţinătorii cardurilor beneficiază de gratuitate la parcare şi reduceri la instituţiile culturale şi de agreement ale municipalităţii. Dosarele depuse până în data de 10 a fiecărei luni vor fi evaluate în acea lună.

Hotărârea Consiliului Local nr. 415/2018 cu modificările prin 44/2019 şi regulamentul se pot accesa AICI.

Ce trebuie să conțină documentația? Documentația depusă trebuie să conțină următoarele:

 1. Cererea completată, o puteţi descărca de >>> AICI
 2. Declarații tipizate completate, o puteţi descărca de >>> AICI
 3. Copia după actele de identitate ale membrilor familiei și copia după certificatele de naștere.
 4. După caz, copie după certificat de căsătorie / sentința de divorț / certificatul de deces / sentința civilă / încheierea judecătorească.
 5. Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere cel puţin trei copii, adeverință de la locul muncă, dovadă privind realizarea de venit.
 6. Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere.
 7. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor pentru anul școlar anterior / pentru copiii înscriși la grădiniță adeverință privind înscrierea. 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe publică pe site-ul instituției la data de 15 a fiecărei luni rezultatele cererilor depuse. Rezulatele sunt comunicate și prin e-mail către familii.

De ce este nevoie pentru reînnoirea cardului?

1. Cererea completată, o puteţi descărca de >>> AICI
2. Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere, completată de ambii părinți sau de un singur părinte, o puteţi descărca de >>> AICI
3. Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere cel puţin trei copii, adeverință de la locul muncă, dovadă privind realizarea de venit.
4. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor pentru anul școlar anterior / pentru copiii înscriși la grădiniță adeverință privind înscrierea.
5. Cardul de familie numeroasă
6. Copie a cărții de identitate a părinților

În plus față de documentele depuse, se va face o verificare a eventualelor restanțe fiscale ale părinților. În cazul în care unul dintre părinți are restanțe fiscale, cardurile vor fi reținute și familia va fi informată. Odată ce datoria a fost plătită, se poate face o nouă cerere pentru a solicita cardurile reținute. Odată ce cardurile sunt reînnoite, familiile vor fi anunțate prin SMS sau e-mail. Cardurile pot fi ridicate de la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul de Relații cu Publicul, Informații și Registratură.

Ce fel de fotografii sunt necesare pentru carduri? Familiile care au devenit beneficiare ale programului trebuie să trimită electronic fotografii tip legitimație la adresa info@sepsi.ro, conform cerinţelor următoare:

 • Fața persoanei trebuie să fie perfect vizibilă, cu privirea către obiectiv;
 • Persoanele trebuie să aibă o expresie neutră (de ex. să nu râdă sau să fie triste);
 • Fundalul fotografiei trebuie să fie alb;
 • În fotografie nu trebuie să existe umbre (sau să fie cât mai puține);
 • Fotografia trimisă trebuie să aibă maxim 6 luni vechime;
 • Fotografia trebuie să fie în format .jpg;
 • Denumirea fotografiei trebuie să fie CNP-ul persoanei.

De unde se pot ridica cardurile? Când cardurile sunt gata, familiile sunt înștiințate prin e-mail de către Primărie despre acest lucru. Cardurile se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul de Relații cu Publicul, Informații și Registratură. După ridicarea cardurilor se pot completa cererile pentru parcări publice și rezidențiale.

Mai multe detalii privind utilizarea cardurilor se pot găsi în Regulament. Mai multe informații se pot solicita de la angajații Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, prin telefon, la numărul  0267 311 243. 

La ce poate fi folosit Cardul pentru familii numeroase? 

 1. Loc de parcare rezidențială gratuit pentru familie: îl puteți solicita numai dacă în momentul solicitării mai există spații libere pe strada unde aveți reședința. Consultările vor fi ținute la fața locului, la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei sau apelând 0267 313 323. După consultare, pentru a solicita un loc de parcare sunt necesare următoarele: cerere tip (disponibilă la Biroul de Relaţii cu Publicul); o copie a cărții de identitate; o copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului (talon); o copie a cardului de familie numeroasă; o copie a facturii de garanție plătită pentru blocatorul de parcare (60 de lei).
 2. Parcare publică gratuită pentru familie: o copie a cărții de identitate, necesară pentru a putea aplica; o copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului (talon); copie a cardului de familie numeroasă.
 3. Bilete de teatru cu preț redus, pentru întreaga familie, la Teatrul „Tamási Áron”, pentru a cărui obținere este nevoie de prezentarea cardului de familie numeroasă la Casa de bilete municipală.
 4. Casa de Cultură „Kónya Ádám” oferă abonament redus pentru întreaga familie pentru stagiunea de concerte, pentru eliberarea căruia este necesară prezentarea cardului de familie numeroasă la Casa de bilete municipală.
 5. Teatrul „Andrei Mureșanu” oferă abonamente de teatru la preț redus pentru întreaga familie, care se pot obține prezentând cardul de familie numeroasă la casa de bilete a Cinematografului Arta.
 6. Acces la preț redus la unitățile Sepsi ReKreatív (pârtia de schi, piscină, salină, ștrand, patinoar) pentru întreaga familie, pentru care este necesară prezentarea cardului de familie numeroasă, la casele de bilete Sepsi ReKreatív.
 7. Intrare cu preț redus pentru întreaga familie la Centrul de agrement din Şugaş Băi, cu prezentarea cardului de familie numeroasă la casa de bilete.

Atenție, la expirarea cardului, acesta trebuie reînnoit!