ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

17.02.2023: Anunți lansare selecției de parteneri

17.02.2023

 

Municipiul Sfântu Gheorghe anunță organizarea unei sesiuni de selecție a partenerilor operatorilor economici pentru dezvoltarea unui consorțiu pentru învățământ dual în vederea încheierii Contractului de parteneriat în conformitate cu Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/ 09.11.2022 pentru depunerea și implementarea proiectului „Înființarea unui campus pentru învățământul dual în Municipiul Sfântu Gheorghe”

În conformitate cu Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual consorțiul regional integrat pentru învățământ dual va fi o structură partenerială fără̆ personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită  pe baza unui contract de parteneriat, fără a avea scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, pe rute complete, pe calificări cerute pe piața muncii.

Prin consorțiu dorim să dezvoltăm un campus profesional integrat în municipiul Sfântu Gheorghe, în care se va desfășura învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual. 

Prin proiectul de finanțare vom contribui la realizarea unuia din cele 10 campusuri regionale de educație profesională din România, ca parte a C15 – Componenta Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Consorțiul va contribui la atingerea obiectivului finanțării, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual. De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenților învățământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în învățământul universitar. În cadrul Consorțiului, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.

Costurile de la nivelul operatorilor economici, pentru organizarea activităților și a spațiului de lucru, pentru susținerea elevilor și a studenților din învățământul dual va fi finanțat prin intermediul Schemei de minimis.

În consorțiu sunt invitați operatorii economici, care doresc să devină parteneri privați pentru formarea în sistemul dual și eventual angajare. Operatorii economici trebuie să aibă calitatea de angajator relevant în domeniul în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Campusul de educație duală va funcționa într-un spațiu care urmează să fie construit pe un teren de minimul 20.000 de mp, pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.  

Valoarea proiectului va fi de maxim  21,12 de milioane de euro. 

Toate detaliile necesare depunerii candidaturii pentru aderarea la consorțiu pot fi regăsite în anexele de mai jos.

Municipiul Sfântu Gheorghe

Anunț selecție parteneri

Anexa 1: Scrisoare de întenție

Anexa 2: Fișa partenerului

Anexa 3: Declarație de fidelitate

Anexa 4: Declarație eligibilitate ajutor minimis Dual

Anexa 5: Declarația de consimțâmânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6: Grila de evaluare și selecție

Anexa 7: Autoevaluare Grila de evaluare și selecție

27.02.2023: Informare rezultat

01.03.2023: Informare rezultat final