ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

Serviciul de Urmărire, Încasare, Evidență Financiar-Fiscală


SERVICIUL DE URMĂRIRE, ÎNCASARE ȘI DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-FISCALĂ 

Compartimentul de urmărire, evidență, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

Telefon: +40 267 316 957 / 212, 216, 230, 231, 233, 234

         +40 736 883 568

 

Activitate:

 • Încasarea impozitelor, taxelor amenzilor și a altor venituri ale bugetului local
 • Verificarea gestionară a chitanțelor emise;
 • Luarea în evidență, urmărirea și încasarea amenzilor contravenționale neachitate;
 • Emiterea și comunicarea somațiilor, adreselor de înființare a popririi;
 • Sistarea popririlor;
 • Solicitări de date de la diferite instituții în vederea identificării veniturilor/bunurilor urmăribile;
 • Deplasări pe teren în vederea clarificării situației fiscale și/sau identificarea bunurilor urmăribile;
 • Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile, valorificarea bunurilor sechestrate;
 • Depunerea titlurilor executorii în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită în cazul în care procedura a fost pornită de un alt creditor;
 • Întocmirea dosarelor de insolvabilitate;
 • Sesizarea oficiului juridic pentru depunerea la instanța de judecată a cererilor privind transformarea amenzilor contravenționale neachitate în muncă în folosul comunității;
 • Arhivare a documentelor de încasare, a actelor privind stingerea amenzilor contravenționale, a dosarelor de executare silită;
 • Efectuarea controlului financiar preventiv;

 

 

Modalități de plată a impozitelor și taxelor locale:

1. Plata cu numerar:

•   se poate efectua la ghișeul de impozite și taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.  Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, vă rugăm accesați lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghișeul de impozite și taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poștal
5. 
Plata online

   Conturi IBAN

 

Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

Telefon: +40 267 316 957 / 201


 
Atribuții:

•   evidența operativă la toate capitolele de venituri conform legislației.
•   întocmirea situațiilor și rapoartelor periodice;
•   relații cu alte instituții, organizații financiare ;
•   ridicarea și verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   verificarea zilnică a disciplinei de casă;
•   întocmirea documentațiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituții.