ro
 

Serviciul Locativ şi Ocuparea Domeniului Public


Persoane de contact:

Tamás Tünde, șef serviciu- tunde.tamas@sepsi.ro 

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 149
Număr birou: 5

Kis Anca, consilier - anca.kis@sepsi.ro

Fazakas Iosif, consilier - jozsef.fazakas@sepsi.ro 

Andrei-Bucșa Lăcrămioara, consilier - lacramioara.andrei@sepsi.ro

Grigorescu Vasile, referent de specialitate - vasile.grigorescu@sepsi.ro

Număr telefon: +40 267 313 323

Birou: strada Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5. 

 • Închirierea, vânzarea locuințelor;
 • Elaborarea abonamentelor temporare pentru ocuparea domeniului public;
 • Elaborarea repartițiilor, contractelor de închiriere în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Urmărirea, actualizarea contractelor de închiriere conform legislației în vigoare;
 • Încasarea chiriilor aferente locuințelor, terenurilor, spațiilor comerciale închiriate;
 • Încasarea ratelor în cazul locuințelor vândute pe baza Decret-Lege 61/1990, Legea 112/1995
 • Verificarea lunară a încasării chiriilor, trimiterea somațiilor de plată către locatarii cu restanțe mai mari de 3 luni;
 • Verificarea periodică/ocazională a locuințelor închiriate din punct de vedere a stării spațiilor, a ocupării în concordanță cu fișele locative precum și orice alte aspecte în legătură cu contractul de închiriere;
 • Solicitarea inițierii procedurii de judecată în cazul nerespectării unor prevederi din contractele de închiriere;     
 • Reprezentarea primăriei în procedura de executare silită legată de contractele de închiriere dispusă în urma unei sentințe civile; 
 • Pregătirea documentației privind reparațiile ocazionale, investițiile necesare, urmărirea și recepția lucrărilor aferente; 
 • Pregătirea documentației și elaborarea proiectelor de hotărâre, propuse spre aprobare Consiliului Local în următoarele cazuri:
  • modificarea contractelor de închiriere încheiate pentru locuințe din fondul locativ de stat
  • actualizarea anuală a chiriilor în cazul contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele construite din fondurile A.N.L.
  • aprobarea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondurile A.N.L.
  • aprobarea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat și privat aflate pe teritoriul municipiului
  • vânzarea locuințelor
  • în legătură cu asociații
  • referitor la alte activități a biroului.