ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului


Adresă: Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.11

Persoane și date de contact: 

Szép Miklós, șef birou - miklos.szep@sepsi.ro 
Fejér Zsolt, consilier - zsolt.fejer@sepsi.ro

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 160
Număr birou: 1

--------------------------------------------------------------------

Bartha István-Jenő, consilier - istvan.bartha@sepsi.ro

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 161
Număr birou:3

---------------------------------------------------------------------

Pál Emese, consilier - emese.pal@sepsi.ro 

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 158
Număr birou:3

-------------------------------------------------------------------

Szabó Erika, consilier - szabo.erika@sepsi.ro
Köllő Ildikó, consilier - ildiko.kollo@sepsi.ro

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 162-es mellékállomás, 3-as iroda

-----------------------------------------------------------------

Dobrița Etelka-Hajnal, referent - dobritahajnal@yahoo.com 
Galiger József-Attila, jogtanácsos - attila.galiger@sepsi.ro

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 170
Număr birou: 3

 

ACTIVITATEA BIROULUI:

 • Întocmeşte documentaţiile (proiecte de hotărâri, referate) ce se prezintă în şedinţele de consiliu cu privire la probleme de patrimoniu, concesiuni, asocieri, colaborări, închirieri;
 • Identificarea şi întabularea în Carte funciară a imobilelor proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe
 • Întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor în vederea concesionării bunurilor/serviciilor din domeniul public sau privat după caz, aprobate de Consiliul Local sau primar în condiţiile legii;
 • Întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor sau înstrăinării bunurilor din domeniul privat, aprobate de Consiliul Local în condiţiile legii;
 • Soluţionarea cererilor privind atribuirea în proprietate în favoarea proprietarilor construcţiilor, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 fondului funciar cu modificările şi completările ulterioare şi înaintarea propunerii pentru emiterea Ordinului Prefectului în acest sens.
 • Ţinerea evidenţei şi relaţiile cu persoanele care au depus cereri privind completarea dosarelor cu documente, consilierea solicitanţilor noi de terenuri şi ţinerea evidenţei cererilor noi în Programul „Gyere Haza”
 • Întocmeşte contracte de concesiune în urma adjudecării licitaţiilor publice, inclusiv procesele-verbale şi rapoartele de adjudecare a licitaţiilor
 • Întocmeşte contractele de închiriere, asociere, concesiune, conform legii;
 • Verifică pe teren cererile de concesiune, închiriere, vânzare sau dare în administrare a bunurilor aparţinând Consiliului Local;
 • Ţine evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe
 • Ţine evidenta contractelor de concesiune, închiriere, asociere şi vânzare;
 • Evaluare terenuri şi imobile fără valoare;
 • Asigură şi urmăreşte încasarea redevenţelor, chiriilor şi a altor sume, prevăzute în contractele încheiate;
 • Întocmeşte contractele de închiriere, asociere, concesiune, conform legii;
 • Întocmeşte somaţii pentru neplata la termen a creanţelor bugetare.
 • Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor.
 • Reprezentarea municipiului în faţa instanţelor de judecată