ro
 
Luni, 02. Octombrie 2023.

Activități


Direcţia de Asistenţă Socială este serviciul public de asistenţă socială de interes local cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind înfiinţată în baza Hotărârii nr. 149/2001. Direcția are următoarele compartimente:

 

1. Compartiment Social

2. Compartiment Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap

3. Oficiul juridic

4. Compartiment Contabilitate, Finanţe

5. Compartiment Resurse Umane

6. Creşă cu program de lucru zilnic

7. Centre sociale din municipiul Sfântu Gheorghe

8. Adăpost de Noapte

 

 

Misiunea Compartimentului Social:

 • Aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 • Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

 • Acordarea alocației de stat pentru copii și a indemnizației/stimulentului de inserție

 • Acordarea tichetelor sociale potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

Misiunea Comaprtimentului de Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor și a Persoanelor cu Handicap:

 • Respectarea, promovarea şi protecţia copilului şi familiei

 • Acordarea protecţiei persoanelor cu handicap

 • Acordarea de informaţii cu privire la drepturile, obligaţiile, protecţia persoanelor cu handicap

 

Misiunea Creșei cu program de lucru zilnic:

 • Creşa cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe este un serviciu de interes public local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârsta antepreşcolară, fiind organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările si completările ulterioare.

 • Creşa se organizează şi funcţionează ca un centru cu program de lucru zilnic, între orele 5.30-18.00, de luni până vineri.

 

Centre Sociale:

 • Centrele Sociale din municipiul Sfântu Gheorghe sunt următoarele: Centrul Social de Urgenţă situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 9-11 şi 13-15 care se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie socio-economică nu le permite accesul la o locuinţă.

 • Centrul Social de Urgenţă str. Lunca Oltului, nr. 9-11 şi 13-15 este compus din 60 camere/bloc cu suprafaţă locuibilă de 35 mp fiecare cu bucătărie şi 10 camere cu suprafaţă locuibilă de 16 mp fiecare fără bucătărie şi fiecare cameră este dotat cu grup sanitar.

 

Locuințe Sociale:

 • Locuinţele sociale sunt situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 14A şi 14B, care se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie socio-economică nu le permite accesul la o locuinţă.

 • Locuinţele sociale sunt compuse din 32 locuinţe, din care 14 locuinţe cu 3 camere cu suprafaţă de 70,90 mp şi 18 locuinţe cu 2 camere cu suprafaţă de 57,80 mp fiecare dotat cu bucătărie, baie şi dependinţe.

 

Adăpost de Noapte

 

 • Adăpostul de Noapte asigură condiţii corespunzătoare de cazare pe timpul nopţii persoanelor care nu posedă spaţiu de locuit şi au domiciliul sau reşedinţa în Sf. Gheorghe.

 • Adăpostul de Noapte funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, bl.144.

 • Beneficiar al Adăpostului de Noapte poate fi: orice persoană, care a împlinit vârsta de 18 ani şi poate dovedi cu document faptul că este localnic în Sfântu Gheorghe. Efectivul permis este de maximum 30 de bărbaţi şi maximum 30 de femei.