ro
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 384/2023

2023 PROIECT D

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţa publică în regim de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea și completarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 384/2023.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei www.sepsi.ro începând cu data de 27 mai 2024.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 29 mai 2024.

PROIET DE HOTĂRÂE