ro
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii ”Programului multianual de finanțare în vederea reabilitării și igienizării subsolurilor tehnice aferente blocurilor de locuit pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”

PROIECT - DE - HOTĂRÂRE - cu - caracter - normativ - privind - aprobarea - instituirii - ”Programului - multianual - de - finanțare - în - vederea - reabilitării - și - igienizării - subsolurilor - tehnice - aferente - blocurilor - de - locuit - pe - teritoriul - municipiului - Sfântu - Gheorghe” PROIECT D

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţa publică iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea instituirii ”Programului multianual de finanțare în vederea reabilitării și igienizării subsolurilor tehnice aferente blocurilor de locuit pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”.
Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sepsi.ro începând cu data de 21 mai 2024.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 03 iunie 2024.

PROIECT DE HOTĂRÂRE