ro
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare

2023 - privind - stabilirea - impozitelor - și - taxelor - locale - pe - anul - 2024, - cu - modificările - ulterioare PROIECT D

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro/proiecte-de-hotarari.ro începând cu data de 19 martie 2024.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 02 aprilie 2024.

PROIECT DE HOTĂRÂRE