ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Poliţia Locală


Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost înfiinţată începând cu data de 01.01.2011 prin H.C.L. nr. 385/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 – legea poliţiei locale şi a Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, funcţionând ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, având următoarea componenţă organizatorică:

  • structura de ordine şi linişte publică, pază a bunurilor şi evidenţă a persoanelor;

  • structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

  • structura de disciplină în construcţii şi afişajul stradal;

  • structura de protecţia mediului;

  • structura de activitate comercială.

 

Număr verde pentru siguranța publică: 0800 800 767