ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

Persoană de contact / Legea nr.544/2001


Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Benkő Cecilia-Mónika - consilier

Număr telefon: 0267 311726
Fax: 0040 267 311726
E-mail: cecilia.benko@sepsi.ro

Program de funcţionare : luni  - miercuri 08:00 - 16:00, joi 08:00 - 17.00, vineri 08:00 - 15:00

Formular pentru solicitarea de informaţii în baza Legii 544/2001

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.


Formular pentru reclamaţie administrativă

Actele normative din domeniu:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice