ro
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui Parc zoologic, obiectiv de agrement educațional în domeniul protecției mediului în Municipiul Sfântu Gheorghe

20.07.2021

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui Parc zoologic, obiectiv de agrement educațional în domeniul protecției mediului în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 20 iulie 2021.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: kinga.sandor@sepsi.ro, până la data de 02 august 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE