ro
 
Marți, 05. Decembrie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și serivicii Chilieni – între str. Cantonului, Câmpului și DJ 103”, municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni

24.08.2023

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și serivicii Chilieni – între str. Cantonului, Câmpului și DJ 103”, municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 24 august 2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 04 septembrie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

AVIZE

PARTE SCRISĂ ȘI DESENATĂ

TOPO-GEO

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII

CF ȘI CU