ro
 
Joi, 29. Septembrie 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea înființării Consiliului consultativ ”iSEPSI Parlament” – Parlamentul Tinerilor din municipiul Sfântu Gheorghe

20.06.2022

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică în regim de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Vargha Fruzsina, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea înființării Consiliului consultativ ”iSEPSI Parlament” – Parlamentul Tinerilor din municipiul Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 20 iunie 2022.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 01 iulie 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

REGULAMENT

BUGET

PROGRAM