ro
 
Miercuri, 29. Iunie 2022.

Declarații de avere și interese - Primărie


         
Numele şi prenumele Departamentul Funcţia Declaraţia de avere Declaraţia de interese
Albert Réka Biroul administrație locală Consilier 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021 2011 2012 2013 -2017 /2018 2019 2020/2021
Antal Delin-Ionela Comp. proiecte, programe Consilier 2019/2019* 2020/2021 2019 2019*/2020/2021
Antalka Erika Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021 2021
Andrei-Bucșa Lăcrămioara Biroul locativ și ocuparea domeniului public Consilier 2014 2015 2016 - 2020/2021

2014 2015 2016 - 2020/2021

 Babos Éva Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent 2021 2021
Bagoly Melinda Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 /2018/2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Bajka Ildikó Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun Consilier 2014 2014* 2014** 2015 2016/ 2017 2018 - 2014 2014* 2014** 2015 2016/2017 2018 -
Bajzát Éva-Ildikó Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 -
Bálint Tünde Biroul administrație locală Consilier 2010 2011 -2014 -2016/ 2017 2018 2019/2020 /2020-2/- 2010 2011 -2014 -2016/2017 2018 2019/2020 /2020-2/-
Bálint Réka Comp. de achiziții publice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018/2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Balog Otto Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Barabás Dorottya-Adrien Biroul juridic Consilier juridic 2019/2020/2021 2019/2020/2021
Barabás Beáta Comp.pt Restituirea Proprietății Consilier juridic 2021/2021* 2021/2021*
Bartha (Deák) Iringó Comp. registru agricol Consilier 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019 2020/2021
Bartha István-Jenő Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier 2019 2020/2021 2019/2020/2021
Beke Andrea (Beke,Barabás) Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Barbócz Zsuzsanna Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 -
Bardócz Otilia SGDP Șef formație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018/2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Bartalis Fruzsina Comp. juridic Consilier juridic 2016/ 2017 2018 2019 2020/- 2016/2017 2018 2019 2020 -
Benő Pálma Comp.pentru Tineret Consilier 2021 2021
Benkő Cecilia-Mónika Comp.Administrație Locală Consilier 2021 2021
Biró László Direcția de gospodărire comunală Director executiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Birtalan Erzsébet-Csilla Instituția arhitectului șef Arhitect-şef 2010/2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Bitai Judit Comp. tehnologia informației și administrarea bazei de date Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Blága Aba SGDP Director adjunct 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Bodor Enikő Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Bogyó(Gergely) Magdolna Comp.Regim Evidență Consilier 2014 /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2014 /2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Bodosi Edit Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 -
Bokor Erzsébet Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Boldizsár Katalin Serviciul buget și administrativ Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 - 2014 2015 2016/2017 2018 -
Borcsa Ferenc Serviciul comunitar de evidență a persoanelor Șef serviciu 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 - 2019/2020/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019//2020/2021
Boros Zoltan Comp. Investiții Consilier 2021 2021
Borsos Monika Comp. de achiziții publice Consilier 2018/2019 2020/2021 2018 2019 2020/2021
Budai Márta Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016/2017 2018 2019 2020 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 -
Buja C. Béla Gergely Comp. proiecte, programe Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Bujdosó Ágota-Noémi Comp.Contabilitate Consilier 2021/2021* 2021/2021*
Cazac Elena Comp.Regim Evidență Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Caruz Cristina-Alina Comp. de Informare urbanistică a publicului Referent de specialitate 2018 2019 2020/2021 2018 2019 2020/2021
Ciulei Ioan Direcția Gospodă. Comunală Consilier 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019 2020/2021
Cojocaru Katalin Comp. Relații cu Publicul, Informații, Registratură Referent 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Comșa Mirela-Maria Comp.Ghișeu Unic Referent 2019 2020/2021 2019 2020/2021
Cozanu Adriana Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021 2021
Czimbalmos Kozma Csaba   Administrator public 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Deák Emőke Comp. registru agricol Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Demeter Irén Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2013/2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Dezső Csaba Biroul Achiziții Publice Consilier 2021 2021
Dézsi Emőke-Zelma Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Dobrița Etelka-Hainal Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Referent 2019 2020 /2021 2019 2020/2021
Domokos Szidonia Comp.Regim Evidență Consilier 2016/ 2017 2018 2019 - 2016/2017 2018 2019 -
Éltes István Comp. de Urmărire a Asigurării Obligatoriu a Locuințelor Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Fábián Gellért-Győző Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021 2021
Fazakas Ghizela Comp. de Stare Civilă Referent 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020
Fazakas Iosif Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public Consilier 2019/2020/2021 2019/2020/2021
Fábián (Vaszi) Enikő-Katalin Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2010 2011 2012//2017 2018 2019 2020 - 2010 2011 2012 2017 2018 2019 2020 -
 Feér Éva Biroul Achiziții Publice Consilier  2021/ 2021
Fehérvári Tibor Comp.Regim Evidență Consilier 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Fejér Timea Biroul juridic Consilier juridic 2021 2021
Fejer Zsolt Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Fekete Attila Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Fekete Frigyes-László Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Consilier 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021
Fekete Márta Réna Comp.de Stare Civilă Consilier juridic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Ferenczi István Serviciul buget și administrativ Consilier 2017 2018 2019/2020/2021 2017 2018 2019 2020/2021
Finna Cornelia Biroul administrație locală Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Galiger Jozsef-Attila Biroul juridic Consilier juridic 2021 2021
Gáll Sándor Direcția Gospodă. Comunală Referent 2015 2016/2017 2018/2019/2020/2021 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Kántor-Gecse Ágnes Biroul Juridic Consilier juridic 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Gergely Edit Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2019 2020/2021 2019 2020/2021
Gergely Sándor Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Gergely Tas Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare Consilier 2017 2018 2019 - 2017 2018 2019 -
Grigorescu Gabriela Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2017 2018 2019/2020/2021 2017 2018 2019 2020/2021
Grigorescu Vasile Biroul locativ și ocuparea domeniului public Referent de specialitate 2020/2021 2020/2021
Györbíró Adél-Andrea Comp. de Control și Inspecție Fiscală Referent 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Györbíró István Comp. păduri, pășuni Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Györfi László Comp. de dezvoltare, investiții Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Hegyi Klára Biroul contabilitate Consilier 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021
Hengán Hajnal Direcția patrimoniu Director 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Hermány Lehel Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor Referent 2021 2021
Ilyés Adél Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism Consilier 2019 2020/2021 2019 2020/2021
Imreh Ildikó Comp.(Resurse Umane) Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier 2017 2018 2019 -/2021 2017 2018 2019 -/2021
Imreh Ildikó-Mária Comp. de Stare Civilă Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Incze G. Paraschiva Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Jordáki Adél Comp. financiar operativ Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021
Józsa Emese Direcția de Finanțe Publice Municipale Director executiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 -
Kanabé Sándor-Attila Comp.Investiții Consilier 2021 2021
Kelemen Ágotha-Gyopár Biroul juridic Consilier juridic 2018 2018* - 2018/2018* -
Kertész Éva Comp. pentru autorizarea activităților economice Referent de specialitate 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/ 2019* - 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2019* -
Kerti Andrea Serv.Elaborare, Implementare Proiecte Consilier 2021 2021
Kis Anca Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public Consilier 2019/2019* 2020/2021 2019/2019*/2020/2021
Kiss Ildikó Biroul Administrație Locală Consilier 2016/2017 2018 2019/2020 /2021/- 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-
Kiss Imola-Boglárka Comp.Investiții Consilier 2021 2021
Kiss Orsolya Comp. de achiziții publice Consilier 2017 2018 2019 - 2017 2018 2019 -
Kiss Tünde Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Kocsis-Boldizsár Noémi Investitii Consilier 2021 2021
Köllő Ildikó Biroul pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice/ Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane juridice Șef birou/ Consilier 2016/2017 2018 2018* 2019/ 2020/2021 2016/2017 2018 2018* 2019/2020/2021
Kolumbán Levente Biroul Administrație Locală Consilier 2017 2018 2019/2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Kondor Z. Anna Mária Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Kónya Erika Serviciul Contabilitate Consilier 2018/2019 2018 2019 -
Kovács Andrea Tünde Biroul contabilitate Șef birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Kovács Emilia-Felicia Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Referent 2020/2021 2020/2021
Kovács Kincső Biroul juridic Consilier juridic 2019 2019* - 2019/2019-2 -
Köpe Éva Biroul Administrație Locală Referent 2017 2018 2019/2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Kulcsár Tünde Ildikó   Secretar municipiu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Kurtuly Elena Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Lajos Katalin Comp.pt Restituirea Proprietății Consilier juridic 2021/2021* 2021/2021*
László Csaba Tibor Comp. de administrare a domeniului public Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
László A. Levente Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, informații clasificate Inspector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 -2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 - 2019/2020/2021
Lemhényi Zsuzsanna Biroul contabilitate Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-
Lőcsei Zsuzsánna Comp. de autoritate tutelară Consilier 2020/2021 2020/2021
Lukáts Mária Veronika Serviciul constatare, impunere, control Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021
Macovei Otilia-Petruta Biroul juridic Consilier Juridic 2017 2018 2019/2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Madár Franciska Serviciul Buget şi Administrativ Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Marton Lichtfusz Katalin Biroul Imagine, Organizare Evenimente, Tourinfo Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Mátyus Mária SGDP Șef formație /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Mihály Mónika Comp. Resurse Umane Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Mike Csilla Serv.Elaborare, Implementare Proiecte Consilier 2021 2021
Miklós Árpád Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2018 2018-2 /- 2018 2018-2/-
Milik Vasilica Comp.Regim Evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2014/ 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Mirică Ioan-Alexandru Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare Consilier 2020/2021 2020/2021
Molnár Edit Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Referent 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Molnár Irma-Mária Compartimentul juridic Consilier juridic 2016/2017 2018 2019/2020 - 2016/2017 2018 2019 2020 -
Molnár Katalin Biroul juridic (Consilier juridic) Șef birou 2010 2011 2012 -2018/ 2019/2020/2021 2010 2011 2012 -2018/2019/2020/2021
Morar Edith Biroul juridic Șef-birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Nagy Genovéva Beatrice Biroul contabilitate Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Nagy Márta Comp. de resurse umane Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Nagy Timea Comp.Regim Evidență Consilier 2020/2021 2020/2021
Nagy Zoltán Secția Baza de agrement Șugaș Băi Șef secție 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Nagy Zoltán Comp. pentru învățământ și cultură Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2014/2015/2016/2017 2018 2019/2020/2021
Nedelcu J. Márta Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/ 2020 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 -
Nicușan G. Viorica Comp. Dezvoltare, Investiții Consilier 2015 2016/2017 2018 2019 - 2015 2016/2017 2018 2019 -
Oprea Loredana-Ana-Maria Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor Consilier 2021 2021
Ördög Klára Comp. de relații cu asociațiile de proprietari Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 -
Ördög Melinda DFPM - Sfântu Gheorghe Consilier juridic 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Ördög Mónika Comp. Stare Civilă Referent 2021/2021* 2021/2021*
Simon (Pakucs) Enikő-Éva Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Consilier 2010 2011 2012 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Pál-Nemes Erzsébet Comp. proiecte, programe Consilier 2019 2019* 2020/2021 2019 2019*/2020/2021
Palkó Emese Comp. de urmărire a asigurărilor obligatorii a locuințelor Referent 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-
Pál Emőke-Melinda Cabinetul primarului Inspector de specialitate 2021 2021
Pál Emese Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Pál M. Szabolcs Mihály Comp. proiecte, programe Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Neamtu (Pană) Ruxandra-Gabriela Biroul juridic Consilier juridic 2018 2019 2020/2021 2018/2019/2020/2021
Pap Zita Comp.Regim Evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Papp Csongor Secția Fotovoltaic Șef secție 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Pataki Zsuzsa Comp. buget şi administrativ Consilier 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Petrescu Daniel-Jean Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2018 /2019 2020/2021 2018/2019/2020/2021
Pohl Enikő Serviciul Contabilitate Consilier 2016/2017/ 2018 - 2016/2017/2018 -
Prázsmáry Julia Comp. Constatare, Impunere, Control-persoane juridice Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016 2016*/2017 2018 2019/2020/2021
Rákosi Ildikó Compartimentul de informare și consultare urbanistică a publicului Referent de specialitate 2016/2017 2018 2019 - 2016/2017 2018 2019 -
Rákossy Ildikó Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2010 2011 2012 2013 2014 -/2021 2010 2011 2012 2013 2014 -/2021
Rápolti Katalin Comp.Audit Intern Auditor 2019 2019* 2020/2021 2019/2019*/2020/2021
Richter Katalin-Ildikó Comp. financiar operativ Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017/2018 2019/2020/2021
Sacară Laura-Cristina Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2019/2020/2021 2019/2020/2021
Sándor József Comp. de achiziții publice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020 2021
Sándor Judith Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020 2021
Sándor Kinga Biroul administrație locală Referent de specialitate 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019/2020 2021
Simon Ildikó Biroul administrație locală Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021
Simon Sára Serviciul comunitar de evidență a persoanelor Referent 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 -
Sinka Edit Serviciul contabilitate Referent 2018//2019* 2020/2021 2018/2019/2019*/2020/2021
Stefan Mária Ildikó Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 -
Sütő Csilla-Éva Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2018/2019 2020 /2020-2/2021 2018/2019/2020 /2020-2/2021
Szabaday Adrienne Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Consilier 2019 2020/2021 2019/2020/2021
Szabó Andreea-Imelda Biroul juridic Consilier juridic 2020/2021 2020/2021
Szabó Kinga Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Consilier 2019 2020/2021 2019/2020/2021
Szabó Erika Biroul de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2021 2021
Szabó Edit Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Szabó (Nagy) Ibolya-Erika Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2016/2017 2018 2019/2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Szabó Ildikó Comp. financiar operativ Consilier 2018 2019 2020/2021 2018/2019/2020/2021
Szabo Szibil-Linda Comp. de relații cu asociațiile de proprietari Consilier 2020/2021 2020/2021
Szabó Zsolt Comp. buget și administrativ Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Szakács József Mózes Comp. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Szatmári Marcela Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/- 2016/2017 2018 2019/2020/-
Szántó M. Viola Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Száraz György Directia pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice Director executiv 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Szép Miklós Biroul de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Szép Tamás-Albert Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă Referent 2020/2021/2021*/2021-2 2020/2021/2021-2
Szilágyi Attila Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 -
Barta Mónika Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo Șef-birou 2010 -2015/ 2016/2017 2018 2019 2020/- 2010 -2016/2017 2018 2019/2020/-
Tamás Tünde Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun Șef birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Tatár Aladár Comp. Registrul Agricol Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Tentes Erika Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Téglás Emilia Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2018 2019 2020/2021 2018/2019/2020/2021
Timár Klaudia Margit Comp. de Stare Civilă Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Torjai István Kornel Comp. de Control și Inspecție Fiscală Consilier 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021
Tóth Ella Zsuzsanna Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 -
Váta Tünde Comp.de urmărire, încasare, evidență Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Veres A. István Árpád Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Veress Ildikó Direcția economică Director executiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Veress Károly Béla Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier juridic 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/- 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-
Veres-Vitályos László Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021
Vizi Zsolt Comp.de Emitere a Autorizțiilor/Desființare Consilier 2021/2021* 2021/2021*
Vida Eleonóra Klaudia Comp.de urmărire, încasare, evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Vitályos Júlia Comp. de audit intern Auditor intern 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021
Zsigmond Zsuzsa Comp.de urmărire, încasare, evidență Consilier 2017 2018 2019 2020/2021 2017 2018 2019/2020/2021