ro
 
Luni, 06. Februarie 2023.

Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul 2021

proiecte sportive

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 189 (XXII), nr. 72, pg. 1-2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.


1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.


2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 400.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 107/2021


3. Durata proiectelor: anul 2021


4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 17.05.2021, ora 16:00.


5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.


6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 18.05.2021., ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.


7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 19.05.2021 - 21.05.2021.


Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul sport pe anul 2021 poate fi procurată de la biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-15:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.


Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro  

Hotărârea nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL” Hotărârea nr. 18/2014

Hotărârea nr. 49/2016

Hotărârea nr. 138/2016

Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea nr. 72/2018

Regulament-actualizat Cerere de finanţare

Anexa la dosarul de decontare

REZULTATE 2021