ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Anunț de participare: Proiecte culturale 2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 191 (XXIV) – nr. 29, pg. 5

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultură.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 450.000 lei din bugetul local, pentru domeniul cultural.
  3. Durata proiectelor: anul 2023.
  4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 17.03.2023, ora 15.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 28.03.2023-31.03.2023.

Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2023 poate fi procurată în biroul nr. 28 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și descărcată de mai jos (Anexe Nr. 1-9).

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267 316 957 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro

– HCL. Nr. 361/2015

– HCL. Nr. 394/2017

- HCL. Nr. 38/2023

– Regulament

– Anexe Nr. 1-9

REZULTATE 2023