ro
 

Anunț de participare: Proiecte culturale 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 189 (XXII) – nr. 89, pg. 3-4

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 450.000 lei din bugetul local, pentru domeniul cultural.
  3. Durata proiectelor: anul 2021.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.06.2021, ora 15.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 12.06.2021-25.06.2021.

 

Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2021 poate fi procurată în biroul nr. 2 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267 316 957 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro

– HCL. Nr. 361/2015

– HCL. Nr. 394/2017

– Regulament

– Anexe Nr. 1-9

- Rezultate 2021