ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

Anunţ public: Concurs de programe sportive

23.06.2023

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunță concurs de programe sportive conform Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 283/2022.

Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se face în mod continuu pe perioada unui an calendaristic, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această destinație.

Dosarele de finanțare pot fi depuse în scris la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, începând cu data de 23.06.2023, dar nu mai târziu de 07.07.2023, ora 12:00.

Textul complet al hotărârii poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a Primăriei: https://www.sfantugheorgheinfo.ro/hotarari/hotarari-c-5034.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa zsolt.szabo@sepsi.ro.