ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Angajări 2023

22.12.2022 arhivă

În baza art. IV. alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Relații Internaționale și Protocol
Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: -
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 10.10.2023 - 30.10.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.11.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4650 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                                                               
Data anunţului: 10 octombrie 2023

Rezultate

______________________________________________

În baza art. IV. alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul Analiză și Urmărire Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 04.10.2023 - 23.10.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 07.11.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4770 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 04 octombrie 2023

Rezultate

_________________________________________________________________________

În baza art. IV. alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei de Urbanism al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Autorizarea activităților economice
Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice, administrative sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 18.09.2023 - 09.10.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 19.10.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                                                               
Data anunţului: 18 septembrie 2023

Rezultate

______________________________________________

În baza art. IV. alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei de Urbanism al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Acord Unic
Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din domeniile: urbanism, arhitectură, inginerie civilă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 21.09.2023 - 10.10.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.10.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                                                               
Data anunţului: 21 septembrie 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

În conformitate cu prevederile art. IV. alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, ocuparea prin concurs a postului vacant publicat va avea loc conform calendarului planificat inițial.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Direcția Eficiență Energetică și Monitorizare Societăți Comerciale
• Director executiv (S), gradul II

Condiţii de participare:

 • condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie energetică;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 19.05.2023 - 07.06.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 12990 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                                                        

Data anunţului: 19 mai 2023

Rezultate

______________________________________________

În conformitate cu prevederile art. IV. alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, ocuparea prin concurs a postului vacant publicat va avea loc conform calendarului planificat inițial.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei de Urbanism al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Autorizarea activităților economice
Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 09.05.2023 - 29.05.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 14.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                                                               
Data anunţului: 09 mai 2023

Rezultate

______________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, procedura de ocupare prin concurs a postului vacant publicat va continua conform calendarului stabilit.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Muncitor, tr.I  - 2 posturi

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • studii medii/generale
 • calificare într-una din domeniile: agricultură, prelucrarea lemnului, construcții, instalații, lăcătuș, strungar, sudor, mecanic, electrician
 • vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 27.04.2023-11.05.2023, ora 16.00.

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 30 mai 2023, ora 9.00 proba scrisă
 • 06 iunie 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 3928 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                           

Data anunţului: 27.04.2023

Rezultate

_____________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Financiar Operativ
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Compartimentul Contabilitate
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - minimum 7 ani;
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal- minimum 5 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 17.05.2023 - 06.06.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 21.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5892 lei - consilier, superior
                                         5621 lei - consilier, principal
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
 Data anunţului: 17 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

____________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Compartimentul pentru restituirea proprietăților
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 16.05.2023 – 06.06.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 20.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:


Salariul brut de referință
:  4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                         
                                      
 Data anunţului: 16 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Regim Evidență
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 16.05.2023-06.06.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 19.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4267 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                     

Data anunţului: 16 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul contestației
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Dezvoltări Energetice
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie electrică, inginerie energetică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 16.05.2023 – 06.06.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 16.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5892 lei - consilier, superior
                                        -  5621 lei - consilier, principal
                                        -  4650 lei - consilier, debutant
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat. 


 Data anunţului: 16 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Referent (SSD), gradul I/A

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • nivelul studiilor – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, în științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 15.05.2023-26.05.2023, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 08 iunie 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 13 iunie 2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5118 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                            
  

Data anunţului: 15 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Centralizator
 • Rezultatul final

____________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei de Urbanism al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din domeniile: urbanism, arhitectură, inginerie civilă, inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 09.05.2023 - 29.05.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 13.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                                                               
Data anunţului: 09 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante publicate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul Achiziții publice

• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
Consilier achiziții publice(S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn științe economice, inginerești, juridice sau informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an 
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 02.05.2023 – 22.05.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 07.06.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4770 lei
La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.


Data anunţului: 02 mai 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, în baza prevederilor art. 617 alin.(2) și ale art. 618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru funcții publice de execuție conform tabelului anexat.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 25.04.2023 – 15.05.2023, și conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 25 mai 2023 proba scrisă, ora 10.00, și va consta dintr-o probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 25 aprilie 2023

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final

____________________________________________

În temeiul prevederilor art. IV. alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, procedura de ocupare prin concurs a postului vacant publicat va continua conform calendarului stabilit.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată,  la Serviciu Imagine și Comunicare al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Inspector de specialitate (S), gradul I/A

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe ale comunicării
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 27.04.2023-11.05.2023, ora 16.00.

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 22 mai 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • 25 mai 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 6434

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.

Data anunţului: 27.04.2023

Rezultate

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • Inspector de specialitate (S), gradul I/A
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul I
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.04.2023-12.05.2023, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 26 mai 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 30 mai 2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 6434 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                           - 5621 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I
 La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.                                            
  

Data anunţului: 28 aprilie 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Centralizator
 • Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Inspector de specialitate (S), gradul II
 • Subinginer (SSD), gradul I/A

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

Inspector de specialitate (S), gradul II

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an

Subinginer (SSD), gradul I/A

 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului- minim 7 ani

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 27.04.2023-11.05.2023, ora 16.00.

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 24 mai 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • 26 mai 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4770 lei - inspector de specialitate
                                            4639 lei - Subinginer

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.

Data anunţului: 27.04.2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal - 2 funcții

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 5 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 20.04.2023-09.05.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.05.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5621 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 20 aprilie 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • Inspector de specialitate (S), gradul I/A
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul I
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul II
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an
 • Inspector de specialitate (S), gradul debutant
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 31.03.2023-13.04.2023, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 25 aprilie 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 27 aprilie 2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 6434 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                           - 5621 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I
                                           - 4770 lei - Inspector de specialitate (S), gradul II
                                           - 4650 lei - Inspector de specialitate (S), gradul debutant
  

Data anunţului: 31 martie 2023

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă
• Inspector protecție civilă (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
- curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire, cu o durata de cel putin 80 de ore;
- să dețină certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 02.03.2023 - 21.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                      
 Data anunţului: 2 martie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent - 2 funcții publice

Compartimentul pentru restituirea proprietăților
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 02.03.2023 – 21.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4770 lei (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                         
                                      
 Data anunţului: 2 martie 2023

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Muncitor, tr.I 
 • Muncitor, tr.III

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

Muncitor, tr.I 

 • studii medii/generale
 • calificare în domeniul: prelucrător prin așchiere
 • permis de conducere categoria B, B1
 • vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de muncă este de 4 ore/zi, respectiv 20 de ore/săptămână

Muncitor, tr.III

 • studii medii/generale
 • calificare într-una din domeniile: agricultură, prelucrarea lemnului, construcții, instalații, lăcătuș, strungar, sudor, mecanic, electrician
 • vechime în muncă - minim 1 an

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 09.03.2023-22.03.2023, ora 16.00.

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 30 martie 2023, ora 9.00 proba scrisă
 • 04 aprilie 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 2167 lei - Muncitor, tr,I (1/2 norma)
                                            3270 lei - Muncitor, tr,III

Data anunţului: 09.03.2023

Rezultate

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentului Urmărire, Incasare, Evidență
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Referent (M), clasa III, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani 
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 16.02.2023 – 07.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5892 lei - consilier
                                         - 4267 lei - referent
                                      
 Data anunţului: 16 februarie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Direcția Eficiență Energetică și Monitorizare Societăți Comerciale
• Director executiv (S), gradul II

Serviciul Eficiență Energetică
• Șef serviciu (S), gradul II

Condiţii de participare:

Director executiv (S), gradul II

 • condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie energetică;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Șef serviciu (S), gradul II

 • condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie energetică;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 20.02.2023 - 13.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 28.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 12990 lei - Director executiv
                                              - 9240 lei - Șef serviciu
                                       

 Data anunţului: 20 februarie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Elaborare Implementare Proiecte
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie, juridice sau relații internaționale și studii europene;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani          
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 15.02.2023 - 06.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5892 lei
                                                                         
Data anunţului: 15 februarie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Ghișeu Unic
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior
Compartimentul Regim Evidență
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
• Referent (M), clasa III, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 14.02.2023-06.03.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 21.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5892 lei - consilier
                                            - 4267 lei - referent


 Data anunţului: 14 februarie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Muncitor necalificat, tr.I (pentru întreținerea, îngrijirea toaletei publice)

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • studii generale
 • vechime în muncă - minim 6 luni

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 01.03.2023-14.03.2023, ora 16.00. Data când se încheie preluarea dosarelor de concurs: 14.03.2023

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 22 martie 2023, ora 9.00 proba scrisă
 • 27 martie 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 3120 lei

Data anunţului: 01.03.2023

Rezultate

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • Inspector de specialitate (S), gradul I/A
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul I
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul II
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an
 • Inspector de specialitate (S), gradul debutant
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 17.02.2023-02.03.2023, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 14 martie 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 17 martie 2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 6434 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                           - 5621 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I
                                           - 4770 lei - Inspector de specialitate (S), gradul II
                                           - 4650 lei - Inspector de specialitate (S), gradul debutant
  

Data anunţului: 17 februarie 2023

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Dezvoltări Energetice
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie electrică, inginerie energetică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 03.02.2023 – 22.02.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 09.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5892 lei - consilier, superior
                                        -  5621 lei - consilier, principal
                                        -  4650 lei - consilier, debutant


 Data anunţului: 03 februarie 2023

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Arte Plastice al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în arte plastice sau design
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 09.02.2023-22.02.2023, ora 16.00. Data exactă când se încheie preluarea dosarelor de concurs: 22.02.2023
Date de contact:  Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 03 martie 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 07.03.2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4770 lei
  

Data anunţului: 09 februarie 2023

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Financiar Operativ
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Compartimentul Contabilitate
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - minimum 7 ani;
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal- minimum 5 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 01.02.2023 - 20.02.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5892 lei - consilier, superior (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                         5621 lei - consilier, principal (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                      
 Data anunţului: 1 februarie 2023

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

 • Inspector de specialitate (S), gradul I/A
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul I
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
 • Inspector de specialitate (S), gradul II
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an
 • Inspector de specialitate (S), gradul debutant
 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicit

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 11.01.2023-26.01.2023, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 6 februarie 2023, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 8 februarie 2023, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 6434 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                           - 5621 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I
                                           - 4770 lei - Inspector de specialitate (S), gradul II
                                           - 4650 lei - Inspector de specialitate (S), gradul debutant
  

Data anunţului: 11 ianuarie 2023

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile art. 70 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Organizează examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior (calificare) pentru personalului contractual din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Examenul va avea loc în data de 27 ianuarie 2023, ora 12.00, și constă în susținerea unei probe practice, la sediul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


* Data anunțului: 10 ianuarie 2023


Rezultatul probei practice
Rezultat final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 1336/2022.

 • Muncitor, tr.I  - 3 posturi
 • Muncitor, tr.III

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile specifice prevăzute în fișa de post, care sunt următoarele:
Condiţiile generale
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracțiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

Muncitor, tr.I  - 3 posturi

 • studii medii/generale
 • calificare într-una din domeniile: agricultură, prelucrarea lemnului, construcții, instalații, lăcătuș, strungar, sudor, mecanic, electrician
 • vechime în muncă - minim 7 ani

Muncitor, tr.III

 • studii medii/generale
 • calificare într-una din domeniile: agricultură, prelucrarea lemnului, construcții, instalații, lăcătuș, strungar, sudor, mecanic, electrician
 • vechime în muncă - minim 1 an

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (EUROPASS);

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului*, în perioada: 04.01.2023-17.01.2023, ora 16.00.

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro . Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 27 ianuarie 2023, ora 9.00 proba scrisă
 • 31 ianuarie 2023 – interviu, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 3928 lei - Muncitor, tr,I
                                            3270 lei - Muncitor, tr,III

Data anunţului: 04.01.2023

Rezultate

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Constatare, Impunere, Control persoane juridice
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 22.12.2022 – 10.01.2023, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 25.01.2023, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5009 lei
                                       
                                      
 Data anunţului: 22 decembrie 2022

Rezultate

______________________________________________