ro
 
Duminică, 03. Decembrie 2023.

Angajări 2020

01.01.2020 arhivă

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Direcției de Urbanism la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126), în perioada: 11.12.2020-30.12.2020. Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 12.01.2021, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lej
  

Data anunţului: 11 decembrie 2020

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției de Urbanism la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
                  - minimum 7 ani pentru consilier, clasa I, grad profesional superior
                  - minimum 1 an pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.11.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:
     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior: 4556 lej
     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent: 3680 lej
     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant: 3501 lej
      

Data anunţului: 22 octombrie 2020

Rezultate

_______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
 • Referent de specialitate (SSD), clasa II, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Referent de specialitate (SSD), clasa II, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.11.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:
       Consilier: 3680 lei
       Referent: 2877 lei

Data anunţului: 20 octombrie 2020

Rezultate

____________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției de Patrimoniu:

 • Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
 • Compartimentul Relații cu Asociații de Proprietari - Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.11.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3680 lei
      

Data anunţului: 20 octombrie 2020

Rezultate

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale la Compartimentului de Urmărire, Incasare, Evidență:

 • Referent (M), clasa III, gradul profesional superior
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 17.11.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:
       Consilier: 3680 lei
       Referent: 3222 lei

Data anunţului: 16 octombrie 2020

Rezultate

___________________________________________

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, conform prevederilor art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv::

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează 
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată


Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ*, respectiv în perioada 4 septembrie – 23 septembrie 2020, și conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere.


Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 6 octombrie 2020 proba scrisă, ora 10.00, și va consta din probă scrisă și interviu.
Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.
 


* Data anunțului: 4 septembrie 2020

Rezultat selectare dosar
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu

____________________________________________

Anunț

În conformitate cu dispozițiile Art. II. din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunță reluarea desfășurării concursurilor de recrutare.

Noile condiții de desfășurare:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126) până la data de 05.10.2020.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 •  21 octombrie 2020, ora 10.00 proba scrisă
 •  interviu, în termenul prevăzut de lege
   

 Celelalte elemente ale anunțurilor inițiale rămân neschimbate.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

  

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent - 2 posturi
 • Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

-    condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;

-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de grad profesional asistent - minimum 1 an;

-    cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

 

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.06.2020, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

 

Anexe:

  

Salariul brut de referință:

 • consilier juridic, asistent - 3680 lei
 • consilier juridic, debutant - 3501 lei

 

Data anunţului: 15 mai 2020

Rezultate

________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor (G/M), treapta II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii/generale
 • calificare în instalații tehnico-sanitare și de gaze
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 06 noiembrie 2020, ora 9.00 proba scrisă
 • 10 noiembrie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 15 ocombrie 2020

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.895 lei

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul pentru Învățământ și Cultură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istoria și teoria artei
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel mediu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 10 noiembrie 2020, ora 10.00 proba scrisă
 • 12 noiembrie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 16 ocombrie 2020

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.501 lei

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

 

______________________________________________________

ANUNȚ

Având în vedere Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 al Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55 din data de 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunță suspendarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Muncitor, tr.I – 2 posturi, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public, programat pentru data de 20.05.2020;
 • Lăcătuș (Muncitor), tr.I, din cadrul Secției Sistem Fotovoltaic, programat pentru data de 20.05.2020;
 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant din cadrul Biroului juridic programat pentru data de 16.06.2020;
 • Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent, - 2 posturi, din cadrul Biroului juridic programat pentru data de 16.06.2020. Data reluării concursului va fi stabilită și comunicată ulterior, după încetarea stării de alertă.  

Comunicat

Data comunicării: 18 mai 2020

 

_________________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocupareaposturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 • Muncitor, tr.I – 2 posturi

- studii medii/generale

- calificare într-una din meseriile: electrician, tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, dulgher, construcții

- permis de conducere categoria B

- vechime și experiență -  minim 7 ani

 • Lăcătuș (Muncitor), tr.I, - la Secția Sistem Fotovoltaic

- studii medii/generale

- calificare în meseria de lăcătuș

- permis de conducere categoria B

- vechime și experiență -  minim 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 20 mai 2020, ora 9.00  proba scrisă
 • 22 mai 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior  

  Data anunţului: 27 aprilie 2020                                                 

 Anexe:

Salariul brut de referință: 2.970 lei

Rezultate

_____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

  

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant  

 

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

          - minimum 7 ani pentru consilier, clasa I, grad profesional superior

          - minimum 1 an pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent

- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail:  monika.mihaly@sepsi.ro.  

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 28.04.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

 

Data anunţului: 27 martie 2020

 

Anexe:

  

Salariul brut de referință:

 • consilier, superior - 4250 lei
 • consilier, asistent  - 3432 lei
 • consilier, debutant - 3266 lei

Rezultate

 •  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 •  Rezultatul probei scrise
 •  Rezultatul interviului
 •  Rezultatul final

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

  

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Biroului de Evidență și Evaluare a Patrimoniului al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent,

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.04.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

  

Salariul brut de referință: 3680 lei

Data anunţului: 20 martie 2020

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocupareaposturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Electrician (Muncitor), tr.IV
- studii medii/generale
- calificare în meseria de electrician,
- permis de conducere categoria B

Conducător auto (Muncitor), tr.I
- studii medii/generale
- permis de conducere categoria B, C, E,
- vechime și experiență - minim 7 ani în transport

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 18 martie 2020, ora 9.00 proba scrisă
 • 20 martie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 25 februarie 2020

 

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • electrician: 2.431 lei
 • conducător auto: 2.970 lei

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Autoritate Tutelară al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant,

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 16.03.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3501 lei

Data anunţului: 12 februarie 2020

Rezultate


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Îngrijitor (G/M)

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii/generale
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 17 martie 2020, ora 10.00 proba scrisă
 • 19 martie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 21 februarie 2020

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.275 lei

Rezultate

_____________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Asistent medical (PL)

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii sanitare postliceale
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 9 martie 2020, ora 10.00 proba scrisă
 • 11 martie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 14 februarie 2020

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.388 lei

Rezultate

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Asistent medical (PL)

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii sanitare postliceale
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 2 martie 2020, ora 10.00 proba scrisă
 • 4 martie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 14 februarie 2020

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.388 lei

Rezultate