ro
 

Tega S.A.


Tega S.A.: www.tega.ro

 

S.C. TEGA S.A. înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 1996. ca succesor de drept al R.A.A.D.P, este cea mai mare companie în județul Covasna, care gestionează serviciile publice de salubrizare al deșeurilor municipale.

Asociaţia ECO-SEPSI a delegat gestiunea serviciilor operatorului TEGA S.A., care deţine toate autorizaţiile necesare funcţionării şi dotăriile necesare

Prin contractul de delegare al Asociaţiei ECO-SEPSI, societatea se ocupă cu servicii publice de salubrizare în 38 localităţi din judeţul Covasna, incluzând colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale; respectiv în municipiul Sf. Gheorghe de măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; administrarea pieţei centrale, administrarea adăpostului câinilor comunitari și cimitirul comun.

 

Activitatea:

  • Servicii de salubrizare

  • Curăţenia oraşului: măturat manual, măturat mecanic, adunat deşeuri grosiere, ridicat cadavre animale mici, adunat şi transportat gunoi stradal, spălat străzi şi trotuare, stropit străzi.

  • Lucrări de iarnă: împrăştiat material antiderapant din mijloace mecanice şi manual, curăţat zăpadă cu mijloace mecanice, curăţat zăpadă şi gheaţă manual, degajat zăpadă.

  • Întreţinere spaţii verzi în Mun. Sfântu Gheorghe:

  • În Sfântu Gheorghe în jurul blocurilor de locuințe cu acordul locatariilor şi pe baza contractelor încheiate cu asociațiile de proprietari, lucrătorii secției de salubritate efectuează regulat serviciile de întreținere spații verzi.

  • Administrarea piețelor

Ca urmare a încheierii contractului de concesiune privind administrarea locurilor publice de desfacere în Municipiul Sfântu Gheorghe, administrarea piețelor agroalimentare se efectuează de către administrația pieței aflată în subordinea TEGA S.A. Produsele comercializate la Piața Centrală sunt legume și fructe de sezon, produse lactate, produse din carne, de panificație și diverse produse de curățenie. De asemenea, administrarea pieței se ocupă și de organizarea lunară a târgurilor producătorilor și meșteșugarilor, precum și de organizarea a expoziției de flori și grădinărit.

  • Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân

S.C. TEGA S.A. prin contract de concesiune pentru o perioadă de 5 ani a preluat Adăpostul de câini de la Câmpul Frumos, denumit “Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân”. Există 105 de boxe, în total pot fi adăpostiți 140 de câini. Metoda de prindere a câinilor fără stăpân se efectuează cu capcane, şi cu armã cu muniţie tranchilizantã. Scopul cel mai important este popularizarea adopției câinilor fără stăpân, dar și colaborarea cu primăriile localităților din jurul municipiului pentru efectuarea acestui serviciu.

  • Cimitirul Comun din Sfântu Gheorghe

Delegarea gestiunii de administrare, exploatare şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, respectiv întreţinerea Cimitirului Comun din municipiul Sf. Gheorghe, str. Cetăţii nr.42.