ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Serviciul Imagine şi Comunicare


Serviciul Imagine şi Comunicare elaborează strategii de comunicare, menţine relaţia cu presa, asigură folosirea canalelor Social Media, asigură actualizarea permanentă a site-ului Primăriei, coordonează realizarea fotografiilor legate de activitatea Primăriei.

Serviciul Imagine şi Comunicare are ca misiune contribuţia la promovarea imaginii instituţiei şi a oraşului Sfântu Gheorghe, dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii bune între instituţie şi locuitorii oraşului, respectiv partenerii săi.

 

Activitatea:

 • Menţine şi dezvoltă relaţia instituţiei cu mass-media prin comunicate, anunţuri şi conferinţe de presă.

 • Asigură interacţiunea cu publicul prin folosirea canalelor Social Media, cum ar fi paginile Facebook sau Instagram ale Primăriei etc.

 • Organizează conferinţele de presă.

 • Organizează şi mediază întâlnirile reprezentaţilor municipalităţii cu reprezentaţii mass-media (presa scrisă sau audio-video) în vederea realizării de interviuri.

 • Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport cu importanţa şi utilitatea lor legată de necesitatea informării publicului.

 • Monitorizează presa locală şi centrală şi elaborează/întocmeşte periodic rapoarte pe care le prezintă conducerii instituţiei.

 • Asigură actualizarea permanentă a site-ului Primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro prin publicarea comunicatelor şi informaţiilor de actualitate împreună cu fotografiile aferente.

 • Asigură realizarea fotografiilor de către fotograful oficial al instituţiei. Asigură prezenţa fotografului oficial la evenimentele municipalităţii şi evenimentele la care participă reprezentanţi ai instituţiei (în funcţie de solicitări).

 • Colaborează la promovarea evenimentelor culturale incluse pe agenda culturală aprobată de Municipalitate şi elaborată de Casa de Cultură Municipală „Kónya Ádám”.

 • Culege informaţii şi realizează materiale de promovare a oraşului Sfântu Gheorghe (prezentări, broşuri etc.) şi colaborează cu serviciile abilitate în vederea întocmirii acestora.

 • Elaborează strategii de comunicare, realizează planuri de comunicare pentru promovarea unor acţiuni de interes pentru comunitate.

 • Elaborează conceptul de imagine şi planifică imaginea vizuală a Primăriei.

 • Asigură realizarea lucrărilor grafice.

 • Elaborează campanii de relaţii publice care au scopul de a dezvolta şi menţine relaţii bune între instituţie şi locuitorii oraşului, respectiv între instituție şi partenerii săi.

 • Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.