ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

Ședința din 10.01.2020

10.01.2020 extraordinară

 

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR 4/2020 pentru modificarea HCL nr. 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, HCL nr. 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe

 

HOTĂRÂREA NR 3/2020 privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect

Anexă la HOTĂRÂREA nr. 3/2020

 

HOTĂRÂREA NR 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

Anexă la HOTĂRÂREA NR 2/2020

 

HOTĂRÂREA NR 1/2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial pe anul 2020, între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Club Sportiv Sepsi-SIC pentru finanțarea programului sportiv ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”

 

 

Procese verbale

 

Convocator