ro
 

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

2020-06-01 10:05:23

Municipiul Sfântu Gheorghe este beneficiarul proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 126515, în baza contractului de finanțare nr. 319/25.02.2019, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), cu obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Rezultatele programului:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate
  • Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
  • Procesele de administrare a documentelor digitalizate
  • Documentele din arhiva retro-digitalizate

Valoarea totală a Proiectului este de 2 910 004,84 lei, din care:

  • valoarea eligibilă este de 2 837 612,12 lei,
  • valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2 780 859,88 lei,
  • valoarea eligibilă nrambursabilă FSE este de 2 411 970,30 lei, 
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 368 889,58 lei
  • valoarea eligibilă a Beneficiarului este de 56 752 lei

Denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare: 

  • SC. Teampro Strategy Consulting srl., nr. ctr. 73858/2019, obiectul contractului, servicii de analiză și redefinirea procedurilor interne de lucru în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cu prețul total de 646 800 lei 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, codul MySMIS/126516.