ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării

2020-06-01 18:22:54

Cod SMIS Proiect 127508

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiectul Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării ", cod SMIS 127508, în baza contractului de finanțare nr. 5171 din 18.03.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Perioada de implementare a proiectului este: 18.03.2020 – 31.05.2021

 

Obiectivul general al proiectului constă în reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării și creșterea gradului de utilizare de către locuitorii cartierului,prin crearea unor zone de relaxare și sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea a 29.500 mp de spații verzi pentru relaxare

 2. Amenajarea de alei pietonale (1.428,14 mp), alei carosabile (359 mp) și piste de alergat (656 mp) pentru a facilita legătura între grupuri amenajate

 3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfășurării activităților sportive.

 4. Creșterea popularizării zonei prin crearea unor spații de grupare socială, în forma unei clădiri de punct de întâlnire pe o suprafața de 98,96 mp.

 

Beneficiarii proiectului sunt:

1. Beneficiari direcți

 

 • locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe: 54.312 persoane
 • UAT Sfântu Gheorghe pentru că prin acest proiect se va îmbunătăți infrastructura sistemului pietonal sau sistemul mijloacelor alternative de mobilitate nepoluante, crearea unor zone de relaxare și odihnă, crearea de activități în aer liber sau amenajarea unor spații de organizare evenimente
 • persoane cu dizabilități

 

2. Beneficiari indirecți

 

 • județul Covasna și Regiunea Centru
 • vizitatorii Municipiului Sântu Gheorghe

 

Principalele lucrări de intervenție care vor fi executate în cadrul implementării proiectului sunt:

 • amenajarea aleilor pietonale din dale de piatră (suprafața totală 1428,14 mp)

 • amenajarea aleilor carosabile (359 mp)

 • amenajarea pistelor pentru alergat din cauciuc turnat-tartan (suprafața totală 655 mp)

 • aleile pietonale se vor extinde peste luciul de apă, departe de zonele cu activități sportive, oferind senzații unice vizitatorilor.

 • amenajarea unui loc de întâlnire, prin construirea unor spații asemenea unor cercuri, care vor facilita legătura între diferite grupuri de beneficiari

 • amenajarea unui teren pentru baschet și fotbal (suprafața 384 mp)

 • montarea unui grup de pompare pentru alimentarea lacului

 • îmbrăcarea fundului lacului cu o geomembrană HDPE pentru a preveni scurgerea apei

 • asigurarea iluminatului parcului cu tehnologie LED și panouri fotovoltaice

 • amenajarea parcului cu mobilier urban (băncuțe din lemn, coșuri de gunoi etc.)

 • plantarea arborilor: mesteacăn 51 buc și paltin 70 buc

 • construirea unui spațiu care deservește ca zonă de recepție la intrarea în parc

 • amenajarea a 14 locuri de parcare

 

Bugetul proiectului:

 

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

17.755.587,70

16.991.321,14

14.442.622,97

2.208.871,75

1.104.092,98

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 16.651.494,72 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului)