ro
 

Construire grădiniţă şi creşă la Câmpul Frumos

2020-06-01 18:22:54

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiectul Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos", cod SMIS 125951, în baza contractului de finanțare nr. 5161 din 18.03.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Perioada de implementare a proiectului este: 18.03.2020 – 31.12.2021

Localizare proiect – Municipiul Sfântu Gheorghe, România, Cartierul Câmpul Frumos nr.5, județul Covasna

Obiectivul general al proiectului : Obiectivul general al proiectului de față este creșterea calității unei infrastructuri educaţionale în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinind astfel şi participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele specifice al proiectului:

  1. Construirea şi dotarea unei creșe și grădiniţe amplasate în zona Câmpul Frumos.
  2. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin: dotarea şi echiparea sălilor de grădiniţă și creșă, prin crearea unei săli multimedia și prin amenajarea unei bucătării ce va face posibilă ca copiii să servească o masă caldă.
  3. Dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit.
  4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în timpul liber.


Descrierea investiției:

Prezentul proiect cuprinde realizarea unei grădiniţe cu trei săli, cu anexele necesare şi a unei creşe cu două săli, de asemenea cu funcţiunile necesare, într-o singură clădire, având regimul de înălţime parter plus etaj, și spaţii exterioare amenajate pentru activităţile în aer liber. Creşa se va amplasa la parter, va asigura condiţii prielnice pentru 20 de copii, iar grădiniţa la etaj, asigurând condiţii pentru 40 de copii.


Caracteristici tehnice:

- aria construită: 341,89 mp

- aria construită desfăşurată: 683,78 mp.


În cadrul proiectului sălile de grupă vor fi adaptate după principiile unei libertăţi în joc şi activitate, se vor dota cu mobilier adecvat vârstei copiilor.

 

 Bugetul proiectului:

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget național

Contribuție beneficiar

2.346.721,65

2.157.336,33

1.833.735,88

280.453,71

43.146,74

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.114.189,59 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului).