ro
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea Caietului de sarcini, a Regulamentului de funcționare precum și a Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobat prin HCL nr. 77/2024

2024 - privind - serviciul - ”Tăiere - și - toaletare - a - arborilor - periculoși - de - pe - raza - municipiului - Sfântu - Gheorghe“, - aprobat - prin - HCL - nr - 77/2024 PROIECT D

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţa publică în regim de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea Caietului de sarcini, a Regulamentului de funcționare precum și a Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobat prin HCL nr. 77/2024.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei www.sepsi.ro începând cu data de 13 mai 2024.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 24 mai 2024.

PROIECT DE HOTĂRÂRE