ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 1346/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 29 noiembrie 2023, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 8/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului GELLIMPEX SRL.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului ECD SRL.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cotizației anuale al municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2023.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobat prin HCL nr. 116/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 6, sc. A, ap. 6, către Tankó András.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui leagăn pentru copii cu dizabilități, în favoarea Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe I.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului de Cultură al Județului Covasna a unui spațiu din imobilul situat în Piața Libertății nr. 7.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de locațiune nr. 61266/2022 încheiat între Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca și Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 73.214/29.11.2018 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Fundația „Mihai Viteazul”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 73.212/29.11.2018 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Pensionarilor „Șugaș”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 568/2005 încheiat cu dr. Korda Elena.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 569/2005 încheiat cu dr. Szőke Ecaterina.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 573/2005 încheiat cu dr. Șereș Jana-Mariana-Lucia.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 încheiat cu dr. Șerban Felicia.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 370/2023 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții având destinația de garaje.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskás Tivadar.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: ”Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 189/2022 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a cheltuielilor legate de proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 71/03.01.2023 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Út-Építő SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív SA în vederea acordării sprijinului logistic în scopul amenajării unui patinoar artificial.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pentru aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și ECO BIHOR SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiul Sfântu Gheorghe în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pentru aprobarea tarifelor activităților de salubrizare, propuse de operatorul de salubrizare ECO BIHOR SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților „ECO SEPSI” pentru aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu TEGA SA.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu MULTI - TRANS SA.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în municipiul Sfântu Gheorghe, Raportare pe anul 2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de eficientizare a completării activității de înscriere a datelor în Registrul agricol.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
38. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
40. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó