ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 26 octombrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 1104/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 26 octombrie 2023, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 3/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 9/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2023.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 71/03.01.2023 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Út-Építő SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Urban-Locato”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și serivicii Chilieni – între str. Cantonului, Câmpului și DJ 103”, municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 6/04.10.2023 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Ciucului Grădina – UTR nr. 8”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la Bl. 13, Sc. A, B, str. Crinului, Nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 8, sc. A, B, C strada Romulus Cioflec nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 14, sc. A, B strada Romulus Cioflec nr. 12” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajare insulă lac zona Gării” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire internat la Liceul “Mikes Kelemen” din municipiul Sfântu Gheorghe și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 429/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică și modernizarea corpului de clădire internat a Liceului Teoretic Mikes Kelemen” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării devizului general aprobat prin HCL nr. 33/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ceferiștilor” din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare și modificarea solicitării de finanțare aprobate prin HCL nr. 382/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor general generale ale obiectivelor de investiții propuse la finanțare cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 387/2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 366/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea pasajului rutier situat pe str. Gábor Áron care supratraversează str. Libertății”, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, III, IV, V, VI.
19.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de parteneriat nr. 56516/09.10.2023, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a Programului „Școală după școală”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de parteneriat nr. 56517/09.10.2023, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Nicolae Colan” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a Programului „Școală după școală”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de parteneriat nr. 56515/09.10.2023, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Ady Endre” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a Programului „Școală după școală”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
25. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 octombrie 2023.

PRIMAR

Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

             Kulcsár Tünde-Ildikó