ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 15 septembrie 2023

DISPOZIŢIA NR. 993/2023
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 15 septembrie 2023, ora 11,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 7, sc. A, B, C, D str. Romulus Cioflec nr. 8” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 10, sc. A, B, C str. Romulus Cioflec nr. 5” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl.18, sc. A, B, C str. Romulus Cioflec, nr. 11” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 20, sc. A, B str. Romulus Cioflec, nr. 9” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 33, sc. A, B, str. Romulus Cioflec nr. 10” și a cheltuielilor legate de proiect și modificarea și completarea HCL nr. 422/2022 privind aprobarea depunerii proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul PNRR, C5-Valul renovării, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive atletism, gimnastică, handbal, lupte” sezon competițional 2023-2024.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Club Sportiv Hockey Club Fenestela 68: ”Pregătirea și participarea echipei de hochei pe gheață seniori Háromszéki Ágyusok la campionatul național, divizia A și Cupa României, organizat de F.R.H.G. România, sezon competițional 2023-2024”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Clubului Sportiv de Hochei pe Gheață ”Királypingvinek” Jégkorong Klub ”Pregătirea și participarea echipelor de hochei pe gheață și patinaj artistic de vârsta U7, U9, U11, U13, U15 în Campionatul Național” sezon competițional 2023-2024.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
10. - DIVERSE.

ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
(2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.
ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 septembrie 2023.

PENTRU

PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 Kulcsár Tünde-Ildikó