ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 142/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2016

31.05.2016 2016

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  142/2016

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 34.151/2016 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


 HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2016, conform anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. -
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Guruianu Mădălin-Doru

În lipsa acestuia, consilier local:

  Sztakics Éva-Judit
    Tischler Ferenc
    Vajna László

       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexele 1-8 la H.C.L. nr. 142/2016