ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  374/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 334/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  374/2021

pentru aprobarea modificării HCL nr. 334/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67964/2021 al Biroului pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere HCL nr. 159/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Ambrus Zsombor;

Având în vedere HCL nr. 334/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţionale, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile pct. 9 din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţionale;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 334/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, în sensul numirii d-lui Keresztes László, consilier local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educționale a Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Vargha Fruzsina, Biroul Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat implicate din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó