ro
 

HOTĂRÂREA NR. 190/2024 privind atribuirea de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe

25.04.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 190/2024

privind atribuirea de denumire a unor străzi
din Municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67858/2023 al arhitectului șef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 65765/2023 al Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, din data de 22.04.2021.
Având în vedere Avizul nr. 4668/15.04.2024 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 23507/17.04.2024;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru străzi existente în municipiul Sfântu Gheorghe, care la data adoptării prezentei hotărâri nu aveau nici o denumire, astfel:
a) PÉTER LÁSZLÓ, stradă paralelă cu str. Izvorului, perpendiculară pe str. Imreh István și Puskás Ferenc;
b) BOGDÁN LÁSZLÓ, prima stradă paralelă către nord cu strada Budai József, perpendiculară pe strada Jókai Mór;
c) FARKAS ÁRPÁD, a doua stradă paralelă către nord cu strada Budai József, perpendiculară pe strada Jókai Mór;
d) DALI SÁNDOR, a treia stradă paralelă către nord cu strada Budai József, perpendiculară pe strada Jókai Mór;
e) MAGYARI LAJOS, a patra stradă paralelă către nord cu strada Budai József, perpendiculară pe strada Jókai Mór;
f) TIMARU CONSTANTIN, stradă paralelă către vest cu strada Jókai Mór;
g) SOCULUI (BODZA), prima stradă paralelă către sud cu strada Fermei, perpendiculară pe strada Nucului;
h) AGRIȘULUI (EGRES), prima stradă paralelă către est cu strada Nucului, perpendiculară pe strada Fermei;
i) AFINULUI (ÁFONYA), a doua stradă paralelă către est cu strada Nucului, perpendiculară pe strada Fermei;
j) PRIMĂVERII, stradă în continuarea străzii Primăverii până la fosta carieră de piatră;
k) NÉRI SZENT FÜLÖP, stradă paralelă cu strada Primăverii din care se desprinde;
l) PUCZI BÉLA, stradă perpendiculară pe strada Váradi József, până la prelungirea străzii Primăverii;
m) CÂNEPEI (KENDER), se prelungește strada Cânepei până la strada Puczi Béla;
n) CARIEREI (KŐBÁNYA), stradă paralelă cu strada Puczi Béla desprinsă din strada Cânepei până la fosta carieră de piatră;
o) KOZÁK DÁVID, stradă paralelă către nord cu strada Carierei;
p) EȘAFODULUI (VESZTŐHELY), stradă perpendiculară pe strada Néri Szent Fülöp în direcția monumentului istoric Váradi-Bartalis;
q) BUNIKA, stradă paralelă către vest cu strada Căminului în prelungirea străzii Torockay Wigand Ede;
r) STÂNCII ( SZIKLA), stradă perpendiculată pe strada Dózsa György între numerele 30-32;
s) LEMNARILOR (FAVAGÓ), strada alfaltă pe partea superioară a străzii Pădurii perpendicular pe acesta apoi paralel;
t) KIRÁLY KÁROLY, stradă paralelă către est cu strada gen. Grigore Bălan, între străzile Domokos Géza și Birtalan Ákos;
u) LUNCA OLTULUI, prelungirea străzii Lunca Oltului până la limita administrativă a orașului;
(2) Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru străzi existente în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos care la data adoptării prezentei hotărâri nu aveau nici o denumire, astfel:
a) NEUMANN JÓZSEF, prima stradă perpendiculară pe DN 13 dinspre oraș;
b) REIMESCH FERENC, a doua stradă perpendiculară pe DN 13 dinspre oraș;
c) REDNIK, a treia stradă perpendiculară pe DN 13 dinspre oraș;
d) NAGY GERGELY, stradă adiacentă terenului de sport, paralelă cu strada Sütő Berta;
e) SÜTŐ BERTA, a patra stradă perpendiculară pe DN 13 dinspre oraș;
f) KOLCZA SÁNDOR, stradă paralelă cu DN 13 între străzile Rednik și Sütő Berta.
(3) Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru străzi existente în municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni, care la data adoptării prezentei hotărâri nu aveau nici o denumire, astfel:
a. COASTEI (MART), stradă paralelă spre vest cu Calea Brașovului;
b. DEPOZITUL DE CHERESTEA (FATELEP), stradă paralelă spre est cu Calea Brașovului;
c. VÂNTULUI (SZELES), stradă perpendiculară pe strada Cantonului între străzile Cantonului și Câmpului;
d. DACZÓ prima stradă paralelă spre sud cu strada Cantonului, între străzile Tanorkapu și Vântului;
e. MAJERSZKY GYULA a doua stradă paralelă spre sud cu strada Cantonului, între străzile Tanorkapu și Vântului;
f. OZUNULUI (UZONI) stradă din Calea Brașovului către Ozun;
g. DENIVELATĂ (RÖGÖS) stradă perpendiculară pe Calea Brașovului
h. SPERANȚEI (REMÉNY) stradă perpendiculară pe strada Cantonului, prima stradă paralelă spre est cu Calea Brașovului până la intersecția cu strada Ozunului;
i. SZÉKELY GYÖRGY, stradă perpendiculară pe strada Cantonului, a doua stradă paralelă spre est cu Calea Brașovului.
Art. 2. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia generală de gospodărie comunală, Direcția urbanism, Serviciul comunitar de evidenţă a persoanelor și Direcția generală economică și fiscală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Zsigmond József

 CONTRASEMNEAZĂ

pentru SECRETAR GENERAL
Morar Edith