ro
 

Gospodărire Comunală


Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public are ca misiune administrarea eficientă a zonelor verzi, a parcurilor şi a scuarurilor, achiziţia şi/sau producerea materialului dendrofloricol necesar pentru acestea, respectiv pentru asociaţiile de proprietari în vederea derulării în condiţii optime a Programului Multianual de Înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, aprobat prin HCL 40/2012 – repararea şi întreţinerea locurilor de joacă pentru copii, repararea şi întreţinerea mobilierului urban din spaţiile publice ale municipiului, administrarea WC- ului public din Parcul Elisabeta, tăierea şi toaletarea arborilor de pe domeniul public al municipiului Sf. Gheorghe.

 

Activitatea:

  • Administrarea zonelor verzi, a parcurilor, scuarurilor, grupurilor florale, a intersecţiilor şi a sensurilor giratorii în municipiul Sf. Gheorghe

  • Menţinerea în stare corespunzătoare a zonelor verzi prin tunderea sistematică a gazonului, plantarea cu flori a grupurilor florare şi întreţinerea permanentă a acestora.

  • Coordonarea şi după caz, executarea lucrărilor de plantare, tăiere şi toaletare arbori de pe domeniul public al municipiului Sf. Gheorghe.

  • Producerea de material dendrofloricol în serele proprii şi pepiniera proprie necesar pentru amenajarea domeniului public înfrumuseţarea instituţiilor proprii şi pentru asociaţiile de proprietari

  • Menţinerea în stare corespunzătoare a WC-ului public

  • Întreţinerea şi repararea locurilor de joacă pentru copii.

  • Întreţinerea şi repararea mobilierului urban, al fântânilor arteziene