ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Direcţia de Gospodărire Comunală


Biró László, director executiv
 
Date contact

Număr telefon +40 267 316 957 ► interior 143
E-mail: laszlo.biro@sepsi.ro
Adresă: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 15

Compartimente:

 

Compartimentul de Administrare a Domeniului Public

Persoane de contact:

László Csaba Tibor, referent de specialitate  - csaba.laszlo@sepsi.ro
Ciului Ioan, consilier - ioan.ciulei@sepsi.ro  
Gáll Sándor, consilier 

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 118
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 16

Prezentarea activităţii biroului:


-  Eliberarea autorizaţiilor de săpătură pentru lucrările edilitare subterane ce se execută pe domeniul public al municipiului, calcularea taxelor aferente, urmărirea respectării datei terminării lucrărilor, recepţionarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate de săpături şi restituirea garanţiei de bună execuţie al lucrărilor; 
-  Verificarea respectării Legii 421/2002  privind maşinile abandonate sau fără stăpân şi H.G. nr.156/2003 referitoare la degajarea domeniului public de maşinile abandonate sau fără stăpân;
-  Elaborarea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local planul anual de măsuri şi lucrări pentru întreţinerea şi repararea străzilor, trotuarelor şi parcărilor;
-  Urmărirea la faţa locului  lucrărilor de reparaţii străzi, trotuare, participarea la recepţia lucrărilor, confirmarea realităţii situaţiilor de lucrări;
-  Verificarea întreţinerii iluminatului public pe teritoriul administrativ al municipiului Sf. Gheorghe;
-  Verificarea lucrărilor de salubrizare efectuate de SC Tega SA;
-  Înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării;


Compartimentul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

Persoană de contact:

Szakács József Mózes, referent - jozsef.szakacs@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 118
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 15

Prezentarea activităţii biroului:


-  Verificarea permanentă a automatelor de parcare, repararea şi schimbarea pieselor defecte, sau uzate, precum şi scoaterea banilor din automate, predarea sumelor la Caseria Primăriei, pe bază de proces -verbal de predare- primire;
-  Eliberarea continuă a Autorizaţiilor de Liberă Trecere, pentru autovehiculele de peste 3,5 tonă;
-  Eliberarea de Card- Legitimaţie pentru persoane cu handicap, conform Legii 448/2006;
-  Eliberarea Legitimaţiilor de Liberă parcare pentru foşti deţinuţi şi foşti persecutaţi politic. 


Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public
Număr telefon: +40 267 316 062