ro
 
Marți, 05. Decembrie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind delegarea serviciului de întreținere și monitorizare a spațiilor verzi la Baza de agrement Șugaș Băi și cartierul Câmpul Frumos din municipiul Sfântu Gheorghe

06.07.2023

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţa publică în regim de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind delegarea serviciului de întreținere și monitorizare a spațiilor verzi la Baza de agrement Șugaș Băi și cartierul Câmpul Frumos din municipiul Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 06 iulie 2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul relaţii cu publicul, informaţii, registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 17 iulie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE