ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii Programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány

23.03.2023

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică în regim de urgență iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea instituirii Programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 23 martie 2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 28 martie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE