ro
 
Sâmbătă, 03. Iunie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

06.03.2023

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţă publică în regim de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 06 martie 2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 17 martie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE