ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 228/2021 privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susţinerea activităților sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

23.06.2023

ANUNȚ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 228/2021 privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susţinerea activităților sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro începând cu data de 23 iunie 2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 04 iulie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE