ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative

16.09.2008
R O M Â N I A                                   
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorgheprivind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

   Văzând Expunerea de motive înaintată de consilierii locali Bálint József, Bújdosó Albert Zsolt, Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Kónya Ádám, Nemes Tibor, Pethő István în temeiul prevederilor art. 20 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 13. alineat (3), şi art. 14 alineat (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,  

H o t ă r ă ş t e :

    Art.1. Organizează referendum în Municipiul Sfântu Gheorghe, la data de: 30.11.2008 pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului Covasna conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.
   
      Art. 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la întrebarea:
Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului Covasna conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” , în vederea înfiinţării unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa Mun. Sfântu Gheorghe la această unitate administrativ teritorială?

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Expunere de motive

Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc

Anexa 1 - Statutul al Ţinutului Secuiesc