ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor de Transport Public Local


Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local

Persoane de contact:

Gergely Sándor, consilier - sandor.gergely@sepsi.ro
Fekete Attila, consilier - attila.fekete@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 313 323
Adresa: strada Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5 

Prezentarea activităţii biroului:

Atribuţiile principale ale Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local sunt:
-  În calitate de autoritate de autorizare în domeniul serviciilor de transport public local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare asigură: 
-  Elaborarea regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale ale transportatorilor autorizaţi, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
-  Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru activităţile de transport :
-  de persoane efectuat cu autobuze;
-  de persoane în regim de taxi;
-  de mărfuri în regim de taxi;
-  de persoane în regim de închiriere;
-  de mărfuri în regim contractual;
-  de mărfuri cu tractoare cu remorci;
-  efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
-  alte servicii de transport public local, definite conform legii.
-  Organizarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi în baza hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe; 
- Eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor taxi, a copiilor conforme şi autorizaţiilor de dispecerat taxi;
- Încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere;
- Constituirea bazelor de date stabilite prin legislaţia în vigoare;
- Vizarea anuală autorizaţiilor taxi şi copiilor conforme;
- Verificarea sesizărilor repartizate în probleme legate de transportul public local, redactarea şi transmiterea răspunsurilor;
- Evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;