ro
 

Compartimentul de Administrare Păşuni, Păduri


Persoana de contact:

Györbíró István-Csaba, consilier - istvan.gyorbiro@sepsi.ro


Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 130
Fax: +40 267 315 959
Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 2. biroul nr. 37


Prezentarea activităţii biroului:

-  Compartimentul se preocupă să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor ce ocupă 1230 hectare, aflându-se în proprietatea municipiului Sfântu- Gheorghe, în stare bună din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.
-  Activitatea se desfăşoară conform Amenajamentului silvic, ce prescrie tehnica punerii în valoare şi a regenerării pădurilor. 
-  Codul Silvic constituie baza legislativă a activităţilor. Compartimentul proiectează lucrările silvotehnice, de îngrijire, de exploatare, de întreţinere a drumurilor forestiere, de plantare-substituire, şi elaborează proiect de H.C.L. privind punerea în valoare a materialului lemnos. 
-  Constituie verigă organică între O.S.P Hatod şi Compartimentul Buget. Lucrările de specialitate sunt executate de O.S.P. Hatod, recepţionate de Compartiment, iar plăţile se fac de către Comp. Buget, pe baza recepţiilor. 
-  Licitaţiile lucrărilor şi a masei lemnoase, contractele de vânzare-cumpărare sau de prestaţii sunt realizate de Compartiment.
-  Păşunile, ce ocupă 216,58 ha, constituind proprietate privată a Municipiului, sunt exploatate de către deţinători de animale. Contractele de păşunat sunt iniţiate de Compartiment.
-  Scopul administrării păşunilor este menţinerea, ameliorarea compoziţiei floristice şi creşterea producţiei de masă verde-fără intervenţii agrotehnice sau administrarea chimicalelor, păstrând caracterul de pajişte