ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Compartimentul de Achiziţii Publice


Persoane de contact:

Bálint Réka, consilier - reka.balint@sepsi.ro
Sándor József, consilier - jozsef.sandor@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 902
Fax: +40 267 316 902
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 21


Prezentarea activităţii biroului:

Organizarea ai derularea procedurilor de achiziţii publice. Etapele procedurii de achiziţie publica:
- Identificarea necesitaţilor şi a fondurilor necesare: referat de necesitate, fila de buget şi aprobare obţinere credit.
-  Alegerea procedurii de achiziţie: elaborarea notei privind valoarea estimata a achiziţiei; poziţie în programul anual al achiziţiilor publice; alegerea tipului procedurii de atribuire; nota justificativa privind aplicarea procedurii respective.
-  Elaborarea documentatei de atribuire: caietului de sarcini; clauzelor contractuale; stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economica si financiara sau la capacitatea tehnica şi, sau profesionala; stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la aceasta; finalizarea fişei de date a achiziţiei; finalizarea documentaţiei de atribuire prin semnătura electronică.
-  Transmiterea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire: către SEAP; către pagina de internet al Primăriei Mun. Sfântu Gheorghe.
-  Perioada de aşteptare: primirea solicitărilor de clarificări şi transmiterea răspunsurilor, elaborarea ofertelor; primirea contestaţiilor dacă este cazul; primirea şi înregistrarea ofertelor.
-  Examinarea şi evaluarea ofertelor: completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese; verificarea condiţiilor de eligibilitate, clarificare, corespondenta tehnică şi financiară; solicitarea de clarificări privind oferta dacă este cazul; aplicarea criteriului de atribuire;  stabilirea ofertei câştigătoare; elaborarea raportului şi aprobarea acestuia.
-  Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire: comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire; primirea şi înregistrarea contestaţiilor dacă este cazul.
-  Încheierea contractului: semnarea de către părţi a contractului; distribuirea contractului: 1 exemplar la contabilitate, 1 exemplar. la ofertant câştigător, 1 exemplar . la dosarul achiziţiei publice.
-  Postarea notificării privind încheierea contractului în pagina de internet al ANRMAP.
-  Postare Anunţ de atribuire in SEAP.