ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

Anunț

sportive

ANUNȚ


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunță concurs de proiecte conform Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 340/2017.


Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se face în mod continuu pentru anul competițional 2018-2019, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această destinație.


Dosarele de finanțare pot fi depuse în scris, precum și în format electronic, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Textul complet al hotărârii poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei:

www.sfantugheorgheinfo.ro.

Rezultat: HCL 273/2018