ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

Anunț de participare

tineret

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 187 (XX), nr. 77, pg. 7

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 100.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 135/2019

3. Durata proiectelor: anul 2019

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.06.2019, ora 16:00, în conformitate cu art. 20 alin (2)-(3) din Legea nr. 350/2005 cu motivul – procedura lansată prin anunțul de participare publicată în Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 187 (XX) – nr. 57, pg. 7 din motive procedurale a fost anulată, iar un termen nou de 30 de zile ar cauza prejudicii importante prin programe nerealizate.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 07.06.2019.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2019 poate fi procurată în biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–16, precum şi pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament-actualizat Cerere de finanţare

Opis documente

Alte documente

 

REZULTATE 2018

REZULTATE 2019