ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

Anunț de participare

burse studenți

18 martie 2019: Rezultat final

05 martie 2019: Rezultate

Candidații care au obținut minim 40 de puncte vor beneficia de bursă. Contastațiile se pot depune până la data de 07 martie 2019.

04.02.2019: Lista celor înscriși la programul de burse pentru susținerea studenților din anii terminali

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2  

În temeiul H.C.L 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali.

Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 IANUARIE 2019 (data poştei).

Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 15,00 a zilei de 28 IANUARIE 2019. Regulamentul poate fi consultat pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

H.C.L. 87/2018

H.C.L 375/2018

Regulament-actualizat

Formular de înscriere