ro
 

Anunț de participare: Proiecte pentru domeniul tineret 2023

Anunţ de participare

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 191 (XXIV), nr. 49, pg. 5


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 100.000 lei, pentru domeniul tineret. 
3. Durata proiectelor: anul 2023, până în data de 31.12.2023.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 18.04.2023, ora 15.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Municipiului Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada: 25.04.2023 - 05.05.2023. 

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2023 poate fi procurată de la biroul pentru Tineret al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe (str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5), în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-16:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0787588012 sau prin e-mail la adresele zsolt.balogh@sepsi.ro, palma.beno@sepsi.ro, julia.ferencz@sepsi.ro.

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Anexa 1 - Formular de înscriere

Anexa 10 - Opisul documentelor depuse

Alte documente

Regulament

REZULTATE 2023

A döntéssel kapcsolatos fellebbezések benyújtására a közzétételtől számított 2 munkanapon belül van lehetőség, az Ifjúsági Irodában (Kőrösi Csoma Sándor utca, 5. szám).

Kifüggesztve: 2023.04.26, 15:00 óra.